Senior Engineer for Boiler C&I Maintenance (Kỹ Sư Cao Cấp Bảo Trì C&I Lò Hơi)

Senior Engineer for Boiler C&I Maintenance (Kỹ Sư Cao Cấp Bảo Trì C&I Lò Hơi)

Đăng nhập để xem mức lương 297 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Negotiable salary: 15,000,000 - 40,000,000
Meal & staff bus; Staff house (on process)
Bonus on Public holidays

Mô Tả Công Việc

(*). Địa điểm làm việc: Khu Kinh tế Vân Phong, thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa (BOT Vân Phong 1).

(*). Purposes of position:
• Assist the company and cooperate with other parties in reaching goals and objectives related to power plant maintenance

(*). Responsibility of position includes:
• Ensure the Control & Instrumentation(“C&I”) equipment in Boiler of power plant is maintained safely and cost-effectively to achieve the long and short term performance aims
• Review test procedures and work with EPC commissioning teams for successful commissioning
• Investigate, diagnose, and resolve C&I troubles in Boiler.
• Maintain and manage C&I equipment using the online management system
• Plan maintenance strategy in Boiler C&I field for scheduled outage of power plant and manage spare parts
• Maintenance of Boiler DCS and related C&I equipment based on power plant maintenance experience.

(*). Permanent delegation of Authority:
• Any employee shall be flexible according to other job tasks beside job instructions when needed.
• It’s a condition that every employee at Komipo Van Phong Power Service Co., Ltd has a positive attitude to improvement and efficiency, both regarding to their own position and the company.

(***). Phần nội dung Tiếng Việt:

(*). Chức năng:
• Hỗ trợ công ty và hợp tác với các bên khác trong việc đạt được các mục tiêu và mục tiêu liên quan đến bảo trì nhà máy điện.

(*). Nhiệm vụ:
• Đảm bảo hệ thống Điều khiển & thiết bị (“C&I”) trong Lò hơi của nhà máy điện được bảo dưỡng an toàn và hiệu quả về chi phí để đạt được mục tiêu hoạt động dài hạn và ngắn hạn
• Xem xét các quy trình kiểm tra và làm việc với các nhóm vận hành EPC để đảm bảo vận hành thành công
• Điều tra, chẩn đoán và giải quyết các sự cố C&I trong Lò hơi
• Duy trì và quản lý thiết bị C&I bằng hệ thống quản lý trực tuyến
• Lập kế hoạch chiến lược để bảo trì C&I của lò hơi theo kế hoạch cúp điện dự kiến của nhà máy và quản lý phụ tùng thay thế
• Bảo trì hệ thống DCS của Lò hơi và các thiết bị C&I liên quan

(*). Trách nhiệm:
• Mọi nhân sự đều phải linh hoạt theo yêu cầu nhiệm vụ trên cơ sở các hướng dẫn công việc khi cần.
• Yêu cầu mỗi nhân sự làm việc tại Công ty TNHH Komipo Vân Phong Power Service đều phải có thái độ làm việc tích cực để cải tiến thường xuyên và nâng cao hiệu quả làm việc cho Công ty cũng như cho vị trí công việc mình đang đảm nhiệm
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

(*). Competence qualifications:
- Fluent orals and written in English
- Bachelor’s degree or above (Major: Science, Engineering or related fields)
- At least 3-year experience in C&I or related field of coal-fired power plants
- High-level communication and management skills.
- Ability to self-motivate and motivate staff.
- Good observation and analytical ability and active personality

(***). Nội dung Tiếng Việt:
- Sử dụng thông thạo tiếng Anh trong giao tiếp và văn bản.
- Trình độ Đại học hoặc cao hơn (Chuyên ngành: khoa học, kỹ thuật hoặc các lĩnh vực liên quan).
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bảo trì hệ thống C&I hoặc các lĩnh vực liên quan đến nhà máy nhiệt điện.
- Có trình độ cao trong kỹ năng quản lý và giao tiếp.
- Có khả năng tạo động lực và động viên nhân viên.
- Khả năng quan sát và phân tích tốt, tính cách năng động.

Địa Điểm Làm Việc

Khu Kinh tế Vân Phong, thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Komipo Van Phong Power Service Co., Ltd. (KVPS) is located at Van Phong Economic Zone, Ninh Yen village, Ninh Phuoc commune, Ninh Hoa town, Khanh Hoa province;
Industry: Providing operation and maintenance services for Thermal Power Plants;
KVPS Company is a company with 100% Korean investment capital. Currently, KVPS needs to recruit the following positions:

Xem toàn bộ thông tin công ty
Khu Kinh tế Vân Phong, thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa (BOT Vân Phong 1)
100-499 nhân viên
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.