Senior Java Developer - [1500$~2000$]

Senior Java Developer - [1500$~2000$]

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 32 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th salary + bonus up to 2 months' salary
Flexible working time

Mô Tả Công Việc

- Analyze the client requirements.
- Propose technical solutions for client.
- Perform as a key member in technical problem resolution on projects under experienced team leaders.
- Collaborates with leads to explore existing systems, determines areas of complexity, potential risks to successful implementation, learns the applications capabilities.
- Coding follows code standards, builds appropriate unit tests, integration tests and deployment scripts.
- Read and understand design documents (Basic Design, Detail Design).
- Coding functions correctly based on design document.
- Do unit test for his/her functions to ensure it run correctly with design documents.
- Report to Leader.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- At least 4 years working experience in J2EE development
- 2 years’ experience in Database management system: PostgreSQL, SQL Server, My SQL, Oracle
- At least 5 years working experience as a Java Developer. 
- Have experience in Spring Boot, Hibernate, etc… frameworks and Bootstrap, JQUERY, Restful.
- Have DevOps (AWS) knowledge.

Địa Điểm Làm Việc

Tan Binh
HCMC
25-99 nhân viên
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.