Senior Logistic Swat

Thương lượng

Hết hạn trong 7 ngày
803 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

Reporting to the Logistic Manager, you will be responsible for :


1. Operations Management:

- Oversee the day-to-day operations of multiple order fulfillment centers.

- Ensure efficient and seamless order processing, inventory management, and timely order fulfillment.


2. Strategic Planning:

- Develop and implement strategic plans to optimize order fulfillment processes.

- Improve operational efficiency and enhance customer satisfaction.

- Set goals, define key performance indicators (KPIs), and monitor performance metrics, especially in campaigns.


3. Inventory Management:

- Maintain accurate inventory levels across multiple fulfillment centers.

- Optimize fulfillment cost according to company objectives and key results (OKRs).


4. Quality Control:

- Ensure that all orders are accurately picked, packed, and shipped according to customer requirements and quality standards.


5. Technology and Systems:

- Evaluate, implement, and maintain order management systems and warehouse management systems (WMS).

- Explore automation and robotics solutions to improve productivity and reduce errors.


6. Customer Service and Support:

- Collaborate with customer service teams to address order-related inquiries and resolve customer issues.

- Ensure a positive customer experience throughout the order fulfillment process.


7. Continuous Improvement:

- Identify process bottlenecks, inefficiencies, and areas for improvement in order fulfillment operations.

- Analyze data, gather feedback, and implement process enhancements or automation to streamline operations and reduce costs.


8. Compliance and Safety:

- Ensure compliance with legal and regulatory requirements related to order fulfillment operations.

- Maintain safety standards, data privacy, and product labeling compliance.

Yêu cầu công việc

In order to succeed in the role, you should ideally have:

- Bachelor's degree in logistics, supply chain management, business administration, or a related field.

- Proven experience in logistics operations, preferably in an e-commerce or retail environment with at least 3 years experience.

- Strong understanding of order fulfillment processes, inventory management, and supply chain principles.

- Proficient in using order management systems and warehouse management systems (WMS).

- Excellent analytical and problem-solving skills.

- Strong attention to detail and accuracy.

- Effective communication and collaboration skills.

- Ability to thrive in a fast-paced and dynamic environment.

- Knowledge of compliance requirements related to logistics and order fulfillment operations.

Các phúc lợi dành cho bạn

Chăm sóc sức khoẻ

Premium Insurance

Nghỉ phép có lương

15 Annual Leave

Máy tính xách tay

Laptop provided
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

23/04/2024

Nhân viên

Hậu Cần/Xuất Nhập Khẩu/Kho Bãi > Quản Lý Kho & Phân Phối

Project Management, Warehouse Management, 3PL, E-Commerce Logistics, Distribution Management

Thương mại điện tử

Bất kỳ

Không yêu cầu

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Ho Chi Minh, Vietnam

Từ khoá:
Công Ty TNHH Onpoint
Công Ty TNHH Onpoint
Công Ty TNHH Onpoint

Tầng 4 toà nhà AB, 27B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

(Xem bản đồ)
100-499 nhân viên
Phòng Nhân sự

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết