Senior Manufacturing Engineer

Negotiable 538 views - Expires in 5 days

What We Can Offer

Very Attractive Salary Package and Other Benefit
Employee Benefit insurance
A great working environment where you are working with the best people in the industry

Job Description

As AMREP’s Senior Manufacturing Engineer, your role is to provide technical leadership to suppliers for bringing products into production. You will use your expertise in production, quality, manufacturing processes, and engineering to achieve successful production outcomes. You will be highly accomplished at working with multi-disciplinary teams and at working with senior management levels. You should be excellent at problem solving, production analysis, and project management. This is an exciting, challenging position for a dedicated quality production professional that will see you working with the world’s most innovative OEMs and bringing their cutting-edge products into the world.

Mô tả công việc
Với tư cách là Kỹ sư sản xuất cao cấp của AMREP, vai trò của bạn là cung cấp khả năng dẫn đầu về kỹ thuật cho các nhà cung cấp để đưa sản phẩm vào sản xuất. Bạn sẽ sử dụng kiến thức chuyên môn của mình về sản xuất, chất lượng, quy trình sản xuất và kỹ thuật để đạt được kết quả sản xuất thành công. Bạn sẽ đạt được thành tích cao khi làm việc với các nhóm đa lĩnh vực và với các cấp quản lý cấp cao. Bạn xuất sắc trong việc giải quyết vấn đề, phân tích sản xuất và quản lý dự án. Đây là một vị trí thú vị, đầy thách thức đối với một chuyên gia sản xuất chất lượng tận tâm, người sẽ thấy bạn làm việc với các OEM sáng tạo nhất thế giới và đưa các sản phẩm tiên tiến của họ ra thế giới.

Responsibilities
• Collaborate with multidisciplinary teams to smoothly bring products online
• Deploy and optimise manufacturing processes to deliver optimal quality and yields.
• Ensure the supplier’s manufacturing readiness to bring products online and that it is able to support New Product Introduction initiatives, ramp-ups, and high volume production.
• Prepare suppliers for pre-production builds.
• Production process development, documentation, optimisation and validation.
• Lead design for Manufacturablity assessments.
• Drive suppliers towards resolving operations and technical issues.
• Develop initiatives to improve production quality, capacity and efficiency.
• Failure/Data analysis - Plan, develop and implement procedures to test and evaluate products. Make recommendations for product design changes and final assembly standards.

Trách nhiệm:

• Cộng tác với các nhóm đa ngành để đưa sản phẩm ra sản xuất một cách suôn sẻ.
• Triển khai và tối ưu hóa các quy trình sản xuất để mang lại chất lượng và sản lượng tối ưu.
• Đảm bảo nhà cung cấp sẵn sàng sản xuất để đưa ra sản phẩm và có thể hỗ trợ các sáng kiến giới thiệu Sản phẩm mới, tăng cường và sản xuất số lượng lớn.
• Chuẩn bị các nhà cung cấp cho các bản dựng trước khi sản xuất.
• Phát triển quy trình sản xuất, tài liệu, tối ưu hóa và xác nhận.
• Thiết kế chủ đạo cho các đánh giá khả năng sản xuất.
• Thúc đẩy các nhà cung cấp hướng tới việc giải quyết các hoạt động và các vấn đề kỹ thuật.
• Xây dựng các sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng, năng lực và hiệu quả sản xuất.
• Sự cố / Phân tích dữ liệu - Lập kế hoạch, phát triển và thực hiện các thủ tục để kiểm tra và đánh giá sản phẩm. Đưa ra các đề xuất thay đổi thiết kế sản phẩm và tiêu chuẩn lắp ráp cuối cùng.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• Tertiary qualifications in electrical/electronics, manufacturing, industrial, or mechanical engineering.
• Strong experience in manufacturing environments (8+ years), ideally in the electronics sector and in a leadership capacity. Other advanced manufacturing industries e.g. automotive are welcome.
• Demonstrated experience in process development and generating production improvements.
• Advanced knowledge in Design of Experiments (DOE), statistical process controls (SPC), failure analysis techniques (e.g. SEM, EDX, FTIR), New Product Introduction (NPI) and production tooling and processes.
• Good understanding of manufacturing costs and production tooling
• Demonstrated capabilities in managing supplier performance and yield improvement.
• Strong experience in leading teams, working with senior management, and in directing ‘whole of organisation’ initiatives.
• Ability to work independently.
• English at professional proficiency.

Yêu cầu:

• Bằng cấp đại học về điện /điện tử, sản xuất, công nghiệp hoặc cơ khí.
• Có kinh nghiệm lâu năm trong môi trường sản xuất (hơn 8 năm), đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử và có năng lực lãnh đạo. Hoan nghênh các ngành sản xuất tiên tiến khác, ví dụ: ô tô.
• Đã thể hiện kinh nghiệm trong việc phát triển quy trình và cải tiến sản xuất.
• Kiến thức nâng cao về Thiết kế Thử nghiệm (DOE), kiểm soát quy trình thống kê (SPC), kỹ thuật phân tích lỗi (ví dụ: SEM, EDX, FTIR), Giới thiệu sản phẩm mới (NPI) và quy trình và công cụ sản xuất.
• Hiểu biết tốt về chi phí sản xuất và công cụ sản xuất
• Các khả năng đã được chứng minh trong việc quản lý hiệu suất của nhà cung cấp và cải thiện năng suất.
• Có nhiều kinh nghiệm trong việc lãnh đạo các nhóm, làm việc với quản lý cấp cao và trong việc chỉ đạo các sáng kiến "toàn bộ tổ chức".
• Có khả năng làm việc độc lập.
• Tiếng Anh chuyên ngành tốt.

Job Locations

Hà Nội, Việt Nam
Bắc Giang, Việt Nam
Bắc Ninh

Who We Are

About AMREP Vietnam

AMREP Vietnam is where you encounter the latest in product, technology, engineering, and manufacturing innovation. We are part of the global AMREP Supplier Management Services group, an internationally renowned global network who’s been driving production performance across the world for the last 30 years. We do this using our engineering and manufacturing expertise. AMREP Vietnam is a fast growing, dynamic, and energetic company with professionals who are passionate about beautiful quality products, engineering, and manufacturing. We work with the top OEMs and industry leaders in the advanced manufacturing fields. AMREP Vietnam is the place to be for people who want to build the future.

Tổng quan về Amrep Việt Nam
AMREP Việt Nam là nơi bạn bắt gặp những cải tiến mới nhất về sản phẩm, công nghệ, kỹ thuật và sản xuất. Chúng tôi là một phần của Amrep -công ty dịch vụ quản lý nhà cung cấp, với một mạng lưới nổi tiếng toàn cầu, những người đã thúc đẩy hiệu suất sản xuất trên toàn thế giới trong 30 năm qua. Chúng tôi làm điều này bằng cách sử dụng chuyên môn kỹ thuật và sản xuất của chúng tôi. AMREP Việt Nam là một công ty đang phát triển nhanh, năng động và tràn đầy năng lượng với các chuyên gia đam mê sản phẩm, kỹ thuật và sản xuất chất lượng. Chúng tôi làm việc với các OEM hàng đầu và đội ngũ đầu ngành trong các lĩnh vực sản xuất tiên tiến. AMREP Việt Nam là nơi dành cho những người muốn xây dựng tương lai.

Read more Show less

Company Location

469 Điện Biên Phủ - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh - Việt Nam

Company Size

100-499
staffs

Contact Person

HR Dept.

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận