Senior Marketing Executive [Remote/ Full time]

Senior Marketing Executive [Remote/ Full time]

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 441 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Premium health and accidental insurance

Mô Tả Công Việc

- Coordinate with Marketing Manager to contribute idea, content, plan and follow up activities for event/sales campaigns
- Attract buyer/seller for our E-commerce website, NFT,…
- Develop company brand messaging, positioning to ensure the most optimal brand awareness and recognition growth
- Ability to do market research in product and service performance, sale promotion, marketing communication program
- Ability to build and carry out marketing plan and strategy with internal teams effectively in a fast-growing environment.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- 1-2 years of experience in marketing or e-commerce field, prioritize working with e-commerce platforms (Shopee, Lazada, Tiki,...).
- Having knowledge in blockchain, cryptocurrency and NFT is a plus.
- Having good communication and problem solving skill.
- Good at English (both written and speaking).
- Able to work independently and in a team.
- Creative, proactive in updating trends and knowledge in social media, influencers & social networking.

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Uquid platform provides a cross-border business solutions, good customer experiences, services and supports.

Website: www.shop.uquid.com

Xem toàn bộ thông tin công ty
Ms. Tram Nguyen (Liza)
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.