Senior Operation Manager

Đăng nhập để xem mức lương 587 lượt xem - Đã quá hạn

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương thưởng hấp dẫn
Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo luật Lao động
Hỗ trợ xe đưa rước cho nhân viên tại nhiều địa điểm

Mô Tả Công Việc

- Roles Formulating strategy, improving performance and resources and securing compliance.
- Find ways to increase quality of customer service and implement best practices across all levels
- Corporate to others department to build projects in professional way.
- Suggest the advanced projects to bring greater value to company through learning about customers and respond to their requirement with effective solutions
- Conduct budget reviews and report cost plans to upper management Maintain constant communication with management, customers and vendors to ensure proper operations of the organization
- Manage and control all operations activities (mainly Project, Shipping, CSR, Merchandising), Ensure all operations are carried on in an appropriate, cost-effective way. Improve operational management systems, processes and best practices.
- Provide inspired leadership for the organization. Help promote a company culture that encourages top performance and high morale. Support, consult BOD to make important planning, and strategy decisions, as well as develop. Work with the BOD to determine values and mission, and plan for short and long-term goals.
- Lead operation with support of production managers to ensure on-time delivery, quality made and manufacturing cost. Urge and check the teams of the factory to implement the production according to the technological process, ensuring the right quality and schedule as required. Coordinate with relevant departments to maintain production activities.
- Building SOPs as well as implementation standards for strategic partners,Keep close relationships with partners
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Bachelor's degree in business administration, garment, foreign trade or related field
2. At least 6 years at management level, in garment business is a plus
3. Have project management experience
4. Well versed with Vietnam garment market and customers’ trend
5. Deep knowledge about garment business, operation process in factory and merchandise procedures.
6. Outstanding experience of working with T2
7. Language: Excellent English capability

Địa Điểm Làm Việc

1365/1 National Road 1A, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam

Công ty TNHH, LD Vĩnh Hưng hoạt động trong lĩnh vực may mặc, chuyên gia công quần áo thể thao cho các nhãn hàng: Adidas, Nike, Puma.... Được thành lập năm 1998.Sản phẩm của công ty được xuất khẩu đi các nước trên thế giới.
TMI Vietnam Co., Ltd is a Joint Venture Company between Vietnam and Singapore, specializing in garment processing export sports clothing for Adidas, Nike, ... There are more than 3500 employees.

Xem toàn bộ thông tin công ty
1365/1 Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
1.000-4.999 nhân viên
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.