Senior Recruitment and Training Officer

Thương lượng 624 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc (tùy vào kết quả kinh doanh thực tế)
Bảo hiểm sức khỏe tai nạn dành cho người lao động và người thân
Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ Quản lý trực tiếp trong việc/ Support direct management in followings:
- Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, nền tảng hệ thống, mẫu biểu liên quan đến các hoạt động vận hành nhân sự/ Develop regulations, regulations, processes, guidelines, system foundations and forms related to human resource operations
- Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực ngắn, trung và dài hạn/ Analyze needs and prepare short, medium and long-term recruitment and training plan
- Phối hợp với các bên liên quan để thiết kế các chương trình tuyển dụng, đào tạo theo yêu cầu/ Coordinate with stakeholders to design the required recruitment and training programs
- Đảm bảo các hoạt động tuyển dụng và đào tạo được thực hiện nhất quán, đúng yêu cầu và đúng quy trình/ Ensure recruitment and training activities are conducted consistently, according to requirements and in the right process
- Lập ngân sách và theo dõi chi phí nhân sự/ Prepare budgeting and track personnel costs
- Cập nhật báo cáo vận hành nhân sự/ Update personnel operation report
- Xử lý các khiếu nại, thắc mắc và thảo luận với các bên liên quan trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực/ Handle complaints, inquiries and discussions with stakeholders in improving the quality of human resources
- Khảo sát nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo hội nhập và các kỹ năng, chứng chỉ, thực hiện đánh giá sau đào tạo, đề xuất các cải biện pháp cải thiện hiệu quả đào tạo/ Conduct survey on training needs, plan and implement orientation training and training for skills, certificates, conduct post-training evaluation, propose measures to improve training efficiency
2. Phụ trách chính các công việc sau/ Be in charge of followings:
2.1. Tuyển dụng/ Recruitment
- Thực hiện các công việc tuyển dụng bao gồm đăng tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên, liên hệ và thu xếp phỏng vấn, chuẩn bị thủ tục trình tuyển dụng và hồ sơ, thủ tục đầu vào và thư giới thiệu NV/ Carry out recruitment jobs including posting job notices, managing candidate profiles, contacting and arranging interviews, preparing recruitment and submission process, preparing onboarding procedure and send employee introduction letter
- Chủ động tìm kiếm ứng viên tiềm năng, xây dựng và mở rộng nguồn ứng viên cho tất cả các vị trí tuyển dụng của công ty/ Actively look for potential candidates, build and expand the source of candidates for all vacancies of the company
- Cập nhật thông tin nhân viên và cung cấp cho các bên liên quan theo yêu cầu/ Update employee information and provide stakeholders as required
- Thực hiện các thủ tục ký kết, gia hạn hợp đồng lao động, cập nhật thông tin nhân sự đối với các bên liên quan và cơ quan nhà nước/ Carry out procedures for signing, extending labor contracts, updating personnel information for stakeholders and state agencies
- Soạn thảo các văn bản, tờ trình, yêu cầu thanh toán, công văn, giấy tờ theo yêu cầu/ Draft documents, statements, payment requests, official letters, papers as required
2.2. Đào tạo/ Training
- Khảo sát, đánh giá nhu cầu và đề xuất chương trình đào tạo phù hợp cho CBNV/ Survey, assess needs and propose appropriate training programs for employees
- Tổ chức các khóa học và các chương trình đào tạo, phát triển/ Organize training courses and programs
- Xây dựng hệ thống tài liệu cho các chương trình đào tạo nội bộ bắt buộc và theo yêu cầu/ Develop a documentation system for mandatory and on-demand internal training programs
- Theo dõi kết quả các khóa học và đánh giá sau đào tạo và khả năng áp dụng thực tế/ Track the results of training courses and evaluate post-training and practical applicability.
- Tiến hành các phân tích, báo cáo cần thiết và đưa ra các đề xuất cải thiện chất lượng đào tạo/ Conduct necessary analysis, reports and make recommendations to improve the quality of training
- Tiến hành đào tạo đối với chương trình hội nhập cho nhân viên mới/Conduct orientation training for new employees
2.3. Các yêu cầu khác/ Others
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ Học vấn/ Educational Qualifications
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, quản trị, kinh tế,…/ Graduated from university which specialized in human resource management, business administration, economics, ...
2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan/ Professional Knowledge
- Kiến thức về các chuyên môn vận hành nhân sự/ Knowledge of HR operation expertise
- Kiến thức về lựa chọn và tuyển dụng nhân sự/ Knowledge of personal selection and recruitment
- Kiến thức về tổ chức, thực thi và giám sát các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực/ Knowledge of organizating, implementing and supervising training and development activities
3. Kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng và 3 - 5 năm kinh nghiệm đào tạo phát triển/ Have at least 5 years’ experience in recruitment and 3 - 5 years of experience in training and development
4. Kỹ năng/ Required Competencies
- Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PPT) và soạn thảo văn bản/ MS Office skills (Word, Excel, PPT) and document editing
- Kỹ năng Tiếng Anh: giao tiếp thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)/ English skills: fluent in communication at 4 skills (listening, speaking, reading, writing)
- Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc, quản lý thời gian/ Organizing skills, work management, time management
- Kỹ năng giao tiếp, tương tác và thuyết trình tốt/ Good communication, interpersonal and presentation skills
- Kỹ năng thương lượng, tổng hợp, phân tích, giải quyết vấn đề và xử lý tình huống/ Negotiation, synthesis, analysis, problem solving and situation handling
- Năng động, đa nhiệm, chú ý đến chi tiết và kết quả công việc/ Dynamic, multi-tasking, attention to details and result-oriented

Địa Điểm Làm Việc

Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Về Chúng Tôi

Ngày 29/11/2019, thương hiệu Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree chính thức được ra mắt sau khi Hanwha Investment & Securities (Hàn Quốc) hoàn tất quá trình mua lại và đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT, bắt đầu thúc đẩy đầu tư các dịch vụ tài chính kỹ thuật số.

Hanwha Investment & Securities (HISC), một thành viên của tập đoàn Hanwha, tự hào thuộc top những công ty chứng khoán hàng đầu, đi lên cùng sự phát triển của thị trường tài chính Hàn Quốc. Thông qua chứng khoán Pinetree, HISC sẽ nỗ lực hết mình để mang tới những dịch vụ tài chính kỹ thuật số được tối ưu hóa cho thị trường tài chính Việt Nam.

Pinetree hứa hẹn sẽ tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ, tập trung đầu tư hệ thống giao dịch trực tuyến cũng như các giải pháp công nghệ thông minh nhằm nâng cao hiệu suất giao dịch hướng đến cung cấp các giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Chi tiết xem tại:
http://hft.vn/vi/tin-hoat-dong/ctck-hft-tro-thanh-thanh-vien-cua-hanwha-investment-764
https://www.hanwha.com/en/products_and_services/affiliates/Hanwha_investment_securities.financial_services.html

Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

ATTRACTIVE SALARY AND BONUS

- Competitive salary package
- 13 month salary and performance bonus (based on business results)
- Birthday gift, holiday bonus and trade union benefits

HEALTH INSURANCE PROGRAMME

- Private health insurance and accident insurance for employee and family members
- Annual health check

EXCELLENT WORKING ENVIRONMENT

- Transparency, friendliness, harmony in the spirit of cooperation to promote collective strength
- At Pinetree, you are encouraged to be “willing to accept the challenge for future sustainable development”
- Create favorable conditions for employees to have a long-term relationship with Pinetree with the bonus policy

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

TNR Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Quy Mô Công Ty

25-99
nhân viên

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)