Senior Sales (Business Development Executive) Urgent job

Senior Sales (Business Development Executive)Urgent job

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Từ $900 258 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bonus/ Incentive for new biz successful development, Annual salary review, 13th month salary
Periodically trained necessary professional skills
Monthly / yearly outgoing Team building

Mô Tả Công Việc

• Develop a growth strategy focused both on financial gain (company benefit) and customer satisfaction
Xây dựng chiến lược tăng trưởng tập trung vào cả lợi ích tài chính (lợi ích công ty) và sự hài lòng của khách hàng
• Conduct research to identify new markets and customer needs
Tiến hành nghiên cứu để xác định thị trường mới và nhu cầu của khách hàng
• Arrange business meetings with prospective clients
Sắp xếp các cuộc họp kinh doanh với khách hàng tiềm năng
• Promote the company’s products/services addressing or predicting clients’ objectives
Quảng cáo các sản phẩm/dịch vụ của công ty giải quyết hoặc dự đoán các mục tiêu của khách hàng
• Qualify customer potential, company size, financial health, business growth
Đánh giá tiềm năng khách hàng, quy mô công ty, tình hình tài chính, tăng trưởng kinh doanh
• Keep records of sales, revenue, invoices etc.
Lưu giữ hồ sơ bán hàng, doanh thu, hóa đơn, v.v.
• Provide trustworthy feedback and after-sales support
Cung cấp phản hồi đáng tin cậy và hỗ trợ sau bán hàng
• Build long-term relationships with new and existing customers
Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng mới và hiện tại
• Develop entry level staff into valuable salespeople
Phát triển nhân viên cấp mới thành nhân viên bán hàng có giá trị

Employee Right:
Quyền của nhân viên:
• Annual salary review
Review lương hàng năm
• Bonus/ Incentive for new biz successful development
Thưởng/ Khuyến khích phát triển thành công biz mới
• 13th + month salary
Lương tháng 13 +
• Monthly / yearly outgoing team-building
Teambuilding đi chơi hàng tháng/hàng năm
• Working time: MON-FRI (8 AM-5 PM) and SAT (8 AM-12 PM)
Thời gian làm việc: T2-T6 (8AM-5PM) và T7 (8AM-12PM)
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Proven working experience as a business development manager, sales executive or a relevant role
Kinh nghiệm làm việc đã được chứng minh với vai trò là người quản lý phát triển kinh doanh, giám đốc bán hàng hoặc một vai trò có liên quan
• Proven sales track record
Hồ sơ theo dõi bán hàng đã được chứng minh
• Experience in customer support is a plus
Có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng là một lợi thế
• Proficiency in MS Office and ERP software/ modern software/ tool is an advantage (e.g. Salesforce)
Thành thạo MS Office và phần mềm ERP/phần mềm/công cụ hiện đại là một lợi thế (ví dụ: Salesforce)
• Proficiency in English/ Korean is an advantage
Thành thạo tiếng Anh/Hàn là một lợi thế
• Market knowledge
Kiến thức thị trường
• Communication and negotiation skills
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
• Ability to build rapport/ network
Khả năng xây dựng mối quan hệ/mạng lưới
• Time management and planning skills
Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch

Địa Điểm Làm Việc

Nhà xưởng A7, Lô I-10-2, đường D2 Khu công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM
66/5 Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất và kinh doanh màng phim và băng dính kỹ thuật, vật liệu cách điện, khay và tấm dẫn nhiệt công nghệ cao. Khách hàng của chúng tôi là Samsung và các nhà cung cấp của Samsung

Xem toàn bộ thông tin công ty
Nhà xưởng A7, lô I-10-2, đường D2 Khu công nghệ cao Tp.HCM, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
100-499 nhân viên
Ms. Nhàn
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)