Senior Scrum Master

Job Locations: Ha Noi
Negotiable 290 views - Expires in 23 days

What We Can Offer

Thu nhập cạnh tranh
Chương trình cho vay ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên,
Môi trường làm việc: gắn kết, hòa đồng, kỷ luật

Job Description

Job Purpose
The job holder is responsible for upholding and promoting Agile/Scrum practices across Scrum development teams. The job holder is also responsible for applying Scrum value, theory, rules and to ensure the squad are working on the right task at the right time according to Agile principle. The job holder serves as a conduit between Product Owners and development teams to achieve specific milestones and deliverables

Key Accountabilities (1)
Scrum Standards and Efficiency for Squads
- Facilitate scrum ceremonies (stand-up, sprint planning, sprint review/ showcase, sprint retrospective) for 3-4 squads.
- Discuss open issues, status and roll forward action items (focus on process-oriented issues).
- Help team members to use and navigate agile tools and software (Confluence, Jira, Slack, Trello, PPM).
- Map out execution plans and communicate roles, responsibilities, objectives, commitment, deliverables and schedules for tribes and squads.
- Support Product Owners on features backlog, prioritization and release planning that will realise the greatest business value.
- Facilitate squads or project teams to think out-of-the-box and collaborate to improve efficiency and velocity.
- Guide teams for continuous improvement momentum and clear obstacles to help them meet delivery timelines.

Key Accountabilities (2)
Coaching and Training
- Work with Agile Coach to drive overall coaching program for squads.
- Develop and implement different retrospective formats to promote fun and engaging team events.
- Help squads identify gaps between current practices and Agile and Lean values, principles and practices.
- Use concepts of game thinking and game mechanics to engage users in problem solving.
- Deliver the required level of knowledge and training on Agile and Scrum methodologies.

Key Relationships - Direct Manager
Agile Coach or Head of Agile CoE
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Success Profile - Qualification and Experiences
- A Bachelor's degree or higher in Banking, Finance, Technology, Business Administration, Information technology or a related discipline
- Project management certification in PMP, LEAN, Six Sigma Green Belt, Agile Project Management is preferred
- Professional certification in CSM, PSM I / II / III, PMI-ACP, CSP-S is preferred
- At least 7 years of relevant experience in a leading bank or fintech organization
- Knowledgeable of technical engineering best practices (test driven development, continuous integration, DevOps
- Experienced in planning and facilitating team working sessions
- Experienced with concepts of iterative and incremental development
- Experienced with process improvement and LEAN methodologies
- Proficient in Agile collaboration tools (Confluence, Jira, Slack, Trello, PPM)

Job Locations

Times city, Hai Bà Trưng, Hà Nội
View full Company Profile

TẦM NHÌN:
Trở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH:
• Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.
• Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.
• Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Giá trị Techcombank cam kết mang lại cho khách hàng trong nhiều năm qua.
1. Khách hàng là trên hết nhấn mạnh rằng chúng ta trân trọng từng khách hàng và luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
2. Liên tục cải tiến có nghĩa là chúng ta đã tốt nhưng luôn có thể tốt hơn , vì vậy chúng ta sẽ không ngừng học hỏi và cải thiện.
3. Tinh thần phối hợp có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào đồng nghiệp của mình và hợp tác để cùng mang lại điều tốt nhất cho ngân hàng.
4. Phát triển nhân lực có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhânvà khen thưởng xứng đáng cho những người đạt thành tích.
5. Cam kết hành động có nghĩa là chúng ta luôn đảm bảo rằng công việc đã được cam kết sẽ phải được hoàn thành.

Website: Http://techcombankjobs.com

Read full company information
Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
100-499 staffs
Phòng Nhân sự
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.