Senior Supplier Quality Engineer

Thương lượng

Hết hạn trong 13 ngày
958 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

1. TÓM TẮT CÔNG VIỆC/ JOB SUMMARY

Kiểm soát chất lượng Nguyên vật liệu từ Nhà cung cấp. Thực hiện đánh giá và lựa chọn Nhà cung cấp (thực hiện đánh giá định kỳ Nhà cung cấp. Làm việc với Nhà cung cấp về các lỗi kỹ thuật phát sinh.

Control quality of raw materials from suppliers. To evaluation and select suppliers for AVL list (to do re-evaluation them). Working with suppliers about technical issues.2. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM/ ESSENTIAL DUTIES & RESPONSIBILITIES

1. Đánh giá ban đầu/định kỳ hệ thống quản lý chất lượng của từng Nhà cung cấp.

Initial/periodic qualify supplier’s quality management system

a. Gửi Phiếu yêu cầu Nhà cung cấp tự đánh giá.

Send self-assessment form.

b. Đánh giá trực tiếp tại Nhà cung cấp.

Onsite audit.

c. Theo dõi hành động khắc phục của Nhà cung cấp, thông tin cho SCM để dừng việc đặt mua hàng cho đến khi NCC thực hiện xong các hành động khắc phục như đã cam kết.

Observe supplier to do corrective action, inform to SCM stop place any order until vendor has done the corrective action accordingly.2. Giám sát chất lượng NCC, nâng/hạ điểm tích lũy chất lượng của từng NCC.

Monitor supplier quality, update supplier’s ranking monthly.

a. Tổng hợp/xem xét lịch sử chất lượng của NCC mỗi tháng và thông tin tình hình chất lượng NCC cho các bộ phận liên quan.

Collect data of incoming inspection monthly, make monthly supplier quality report for related department.

b. Đánh giá mức chất lượng của từng NCC mỗi tháng.

Update supplier’s ranking

c. Dựa theo báo cáo đánh giá chất lượng của từng NCC từ đó SQE đưa ra hành động khắc phục (CAR & 8D) và yêu cầu cải tiến liên tục.

According to monthly supplier quality report, send CAR or 8D request to supplier to implement report & get improvement process.

d. Làm việc với SCM để điều chỉnh lượng nhập NVL hoặc dừng việc đặt hàng cho đến khi NCC thực hiện được hành động khắc phục.

Work with SCM team to adjust amount of locating parts (place order) or stop order until vendor implement accordingly.3. Phân tích lỗi và định kỳ báo cáo đến ban quản lý dựa trên chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và các phàn nàn nội bộ. Thực hiện tiến trình phân tích, cải tiến và phòng ngừa sự tái phát của vấn đề.

Failure analysis and periodically reporting to Management regarding Incoming or line issues related to materials with analysis and driving improvements and prevention of recurrences.4. Theo dõi hành động khắc phục (CAR or 8D) hoặc yêu cầu báo cáo phân tích lỗi ( FAR)

Monitor corrective action from supplier (CAR & 8D)

a. Xem xét mức độ ảnh hưởng của lỗi NVL mà SQE đưa yêu cầu NCC thực hiện SCAR hoặc FAR.

Consider the affective of defect, ask supplier for SCAR or 8D.

b. Làm việc với NCC để xử lý phế phẩm được phát hiện trong quá trình IQC hoặc IPQC.

Work with supplier to resolve defect that we found at incoming & IP-E & IP-M5. Thực hiện kí cam kết bảo mật NDA/ARPA với NCC trước khi SCM gửi NCC bất cứ thông tin nào liên quan đến dự án (bản vẽ, báo giá,)

Process NDA/ARPA with supplier before SCM send to supplier any information of project.6. Chốt qui trình sản xuất của những NVL quan trọng trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt (MP).

Lock the production process of critical parts before coming to MP.

a. Sau khi chấp nhận NCC với các mẫu ban đầu đạt chất lượng, SQE làm việc với NCC để chốt qui trình sản xuất NVL.

After qualify supplier via proto critical sample (OK), work with supplier to lock the best production.

b. Xem xét việc thực hiện hiệu chuẩn các thiết bị đo lường cần thiết của NCC để đảm bảo dung sai NVL luôn đạt yêu cầu.

Review/implement calibration for necessary measuring tools to meet part tolerance requirement.7. Hỗ trợ và làm việc với NCC để sản xuất các sản phẩm mẫu, đảm bào NCC hiểu được toàn bộ yêu cầu của GES (Dung sai, yêu cầu, phương pháp kiểm tra, biễu mẫu)

Support & coordinate with supplier to build first article process (FAI), make sure supplier understand right all our requirement (Tolerance, unclear dimension, methods, check sheet.).8. Hổ trợ nhóm QA khác nghiên cứu và giải quyết các vấn đề phát sinh cho sản phẩm.

Support other QA group in research and resolve issues occurred.9. Đảm bảo chất lượng của sản phẩm đến GES là tốt nhất.

Assure the quality of material come to GES with best quality.10. Tham gia các cuộc họp giải quyết phế phẩm tồn kho (MRB) mỗi tuần.

Join weekly MRB meeting.

Yêu cầu công việc

3. TRÌNH ĐỘ TỐI THIỂU/ MINIMUM QUALIFICATIONS

1. Trình độ/ Education

Đại học hoặc hơn. Chuyên ngành cơ khí, Cơ điện tử hoặc quản lý công nghiệp

University graduated or higher

Prefer Mechanical Engineering, Mechatronics or Industrial Engineering graduate2. Kinh nghiệm/ Experience

Trên 04 năm kinh nghiệm cho công việc tương đương hoặc từng làm trong bộ phận chất lượng

Over 04 years work in same job or quality department

Kinh nghiệm quản lý nhà cung ứng

Experience in Supplier Management3. Kiến thức & Kỹ năng/ Knowledge & Skills

Hiểu biết ISO ở mức Đánh giá viên

ISO9001_auditor level

Tiếng Anh Giao tiếp tốt

Good at English_communications

Đọc bản vẽ cơ khí tốt, máy CNC, tấm kim loại và GD&T

Good knowledge in Mechanical Drawings, CNC machining, sheet metal and GD&T

Các phúc lợi dành cho bạn

Nghỉ phép có lương

12 annual leave + reward days-off

Đào tạo

Opportunity training oversea

Khác

Attractive salary
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

26/04/2024

Nhân viên

Sản Xuất > Đảm Bảo Chất Lượng/Kiểm Soát Chất Lượng/Quản Lý Chất Lượng

Mechanical Engineering, Mechanical Drawing, CNC Machine, Industrial Engineering, Supplier Quality Management

Sản xuất

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Ho Chi Minh City, Vietnam

Từ khoá:
Trang chủViệc làmSản xuấtGes VNSenior Supplier Quality Engineer
Ges VN
Ges VN
Ges VN

Lot I3 - 1, D1 Street, Saigon Hi-Tech Park, Tan Phu Ward, Thu Duc City, HCMC, Vietnam

(Xem bản đồ)
100-499 nhân viên
HR Department

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết
Trang chủViệc làmSản xuấtGes VNSenior Supplier Quality Engineer