Senior Supply Planning Supervisor

Senior Supply Planning Supervisor

Địa Điểm Làm Việc: Đồng Nai
$1000 - $1500 542 lượt xem - Hết hạn trong 26 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th payment
Laptop
Attractive Performance Bonus

Mô Tả Công Việc

- Lập KHSX hàng tháng, hằng tuần và triển khai với các BP nhà máy đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường và đảm bảo đúng theo chính sách tồn kho thành phẩm đã thống nhất của TBP Kế Hoạch
- GIám sát và kiểm tra việc tính & lập kế hoạch nhu cầu NVL theo KHSX ngắn và trung hạn (tháng và Quý)
- Giám sát hoạt động điều phối KHSX và NVL hằng tháng đảm bảo tuân thủ chính sách tồn kho đã phê duyệt
- Ghi nhận dữ liệu phân tích các hoạt động sản xuất (OR%, OTIF Tồn kho NVL,…)
- Giám sát và đề xuất các cải tiến trong qui trình lập KHSX & NVL
- Đại diện bộ phận, tham gia các cuộc họp của phòng ban và của nhà máy
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc Supply Planning (lên kHSX, quản lý vật tư) tại các công ty ngành
hàng trong lĩnh vực FMCG.
- Kinh nghiệm quản lý nhóm: 3 - 5 năm
- Sử dụng tốt các hệ thống ERP/SAP , Power BI...., excel tốt
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Chịu áp lực tốt
- Có xe đưa rước nhân viên

Địa Điểm Làm Việc

Dong Nai, Vietnam
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Masan Consumer Corporation is one of the largest local FMCG companies in Vietnam. We manufacture and distribute a wide range of food and beverage products (soya sauce, fish sauce, chili sauce, instant noodles, instant coffee, instant cereals and bottled beverages). We commenced operations in 2000 and have subsequently grown our product portfolio, domestic sales and distribution channels to establish a leading position in Vietnam’s branded consumer food and beverage product market. Masan Consumer Corporation has build many consumer brands that have been most recognized and trusted by Vietnamese consumer (such as Chin-Su, Nam Ngu, Tam Thai Tu, Omachi, Kokomi, Vinacafé, Wake Up, and Vinh Hao). It is our privilege to always put Vietnamese first (consumers, people) as well as to earn strong reputation for quality and local taste.

Xem toàn bộ thông tin công ty
12th Floor, Mplaza, 39 Le Duan Street, District 1, HCMC
1.000-4.999 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)