Service Manager

$500 - $2000

Hết hạn trong 9 ngày
431 lượt xem
Hồ Chí Minh, Hà Nội

Mô tả công việc

[] Machine Tool Installation & Commissioning. [] Customer on-site support & troubleshooting & training. [] Service & Parts management.

Yêu cầu công việc

[] Ability to communicate in English. [] Field service engineer with more than 5 years of machine tool manufacturing experience. [] University graduation.

Các phúc lợi dành cho bạn

Cơ hội đào tạo nước ngoài

Thông tin việc làm

22/03/2024

Sản Xuất > Vận Hành Máy Móc

Cơ khí/Máy móc/Thiết bị công nghiệp

Nhân viên

Máy Móc CNC, Tiếng Anh

Tiếng Anh

Địa điểm làm việc

Tòa Nhà M.O.R.E, Tầng 2, 40A-40B, Út Tịch, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Ha Noi

Công Ty TNHH DN SOLUTIONS VINA
Công Ty TNHH DN SOLUTIONS VINA
Công Ty TNHH DN SOLUTIONS VINA

Tòa Nhà M.O.R.E, Tầng 2, 40A-40B, Út Tịch, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

(Xem bản đồ)
Ít hơn 10 nhân viên
Mỹ Hạnh