Service & Support Engineer / Kỹ Sư Dịch Vụ và Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Service & Support Engineer / Kỹ Sư Dịch Vụ và Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Negotiable 1153 views - Expires in 4 days

What We Can Offer

Salary: attractive salary, to be discussed during interview depending on ability and performance.
Full policy according to Vietnamese labour law: social insurance, health insurance, unemployment
Opportunity to be trained abroad

Job Description

- Responsible for implement all operation supervision and maintenance activities related to Cannon’s installed machines at end-users’ facilities.
- Chịu trách nhiệm triển khai tất cả các hoạt động giám sát vận hành và bảo trì liên quan đến các hệ thống dây chuyền máy móc của Cannon đã được lắp đặt tại các nhà máy của khách hàng.
- Provide training the customer’s operators to improve their knowledge, follow operation instructions and safety regulation.
- Đào tạo cho những người vận hành máy của khách hàng để nâng cao hiểu biết, tuân thủ theo hướng dẫn vận hành và quy định an toàn.
- Schedule preventive maintenance plan of machines and work instruction for the maintenance activities.
- Lập kế hoạch bảo trì phòng ngừa cho máy móc và hướng dẫn công việc cho các hoạt động bảo trì.
- Keep communication with related Cannon teams for necessary support.
- Thông tin liên lạc với các bộ phận liên quan trong tập đoàn Cannon để được hỗ trợ cần thiết.
- Other responsibilities as required.
- Các trách nhiệm khác theo yêu cầu.
* Report to: Regional Service Manager
* Báo cáo cho: Giám Đốc Dịch Vụ Khu Vực
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• Able to speak and write English
• Khả năng nói và viết Tiếng Anh
• Instrumentation & Control or electrical engineering background
• Kiến thức kinh nghiệm về điều khiển thiết bị hoặc kỹ thuật điện.
• Minimum 3 years of experience in related field; such as oil & gas sector; machinery installation; automation production lines, etc.
• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan; như ngành dầu khí; lắp đặt máy móc; dây chuyền sản xuất tự động hóa..v.v
• Willing to hands on with pneumatic and hydraulic components.
• Sẵn sàng làm việc trực tiếp với các thiết bị khí nén và thủy lực.
• Good practical knowledge in machineries trouble-shooting.
• Có kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong việc xử lý sự cố máy móc.
• Siemens PLC/HMI knowledge and handling will be an added advantage.
• Kiến thức về Siemens PLC / HMI và kinh nghiệm thực tế sử dụng sẽ là một lợi thế bổ sung.
• Min. Diploma level.
• Tối thiểu trình độ Đại học.
• HCM city resident preferred.
• Ưu tiên ứng viên đang cư trú tại TP. Hồ Chí Minh
• Able to travel within short notice (within 12 hour notification), to other domestic cities or abroad; e.g. S.E Asia region.
• Có thể đi công tác khi được thông báo trong thời gian ngắn (trong vòng 12 giờ thông báo), đến các tỉnh/thành phố trong nước hoặc nước ngoài khác; ví dụ. Các nước trong khu vực Đông Nam Á.

BENEFITS:
- Salary: attractive salary, to be discussed during interview depending on ability and performance.
- Mức lương: mức lương hấp dẫn, sẽ được thảo luận trong quá trình phỏng vấn tùy thuộc vào khả năng và kinh nghiệm.
- Opportunity to be trained abroad.
- Cơ hội được đào tạo ở nước ngoài.
- Full policy according to Vietnamese labour law: social insurance, health insurance, unemployment insurance.
- Chính sách đầy đủ theo luật lao động Việt Nam: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
*Application CV to be submitted in English language is a must.
* Sơ yếu lý lịch (CV) bằng tiếng Anh là bắt buộc.

Job Locations

Phòng số 8, FOSCO, số 23 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

CANNON là một tập đoàn quốc tế. Lĩnh vực hoạt động chính là công nghệ chế tác ngành nhựa (Polyurethanes, nhựa dẻo nóng , composites và nhựa nhiệt định hình), thiết bị cho ngành năng lượng & sinh thái, khuôn mẫu, điều khiển điện tử công nghiệp

Tham khảo thêm tại website:
http://www.cannonfareast.com/
https://www.cannon.com/

Read full company information
Phòng số 8, FOSCO, số 23 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
10-24 staffs
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận