Shipping AdministratorUrgent job

Login to view salary 821 views - Expires in 17 hours

What We Can Offer

5 days working / week
12days annual leaving
Social insurance follow Law

Job Description

1. Shipping and export job for garment products
2. Follow closely buyer’s manual for shipping guide and shipping documents
3. Based on production plan, shipment plan, booking space with forwarder/ carrier
4. Checking vessel schedule with forwarder/ carrier
5. Get approval from buyer about shipping schedule to submit final booking (manual booking and e-booking on carrier and forwarder’s system)
6. Send shipping instruction and booking confirmation to factory to make custom clearance and trucking
7. Send SI, check B/L with forwarder
8. Issue shipping docs as buyer’s request
9. Check C/O and docs before factory apply
10. Submit docs on system and send docs to buyer
11. Take charge of office local courier and international express job
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Bachelor Degree.
- At least 2-3 years of experience shipping/export job for garment product
- Good communication skills in English.
- Good at Microsoft office skills.
- Team-working ability.
- Independently working under pressure ability

Job Locations

Tầng 6, toà nhà Lilama 10, Đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

We are an European company with our Vietnam sourcing office in Hanoi. since our business expanding in Vietnam, We are looking for experienced person in garments manufactory and trading field.

Read full company information
Tầng 6, toà nhà Lilama 10, Đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
100-499 staffs
Mr. Frank
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.