Shipping Manager/ Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Thương lượng 911 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Others policies based on Labor Law

Mô Tả Công Việc

Job Purpose/ Mục tiêu công việc
• Assist the Finance controller to organize and supervise the operations of import and export efficiently, ensure the company is complied with customs rules and met customers’ requirements on time and highly accuracy of submitting documents.
- Hỗ trợ giám đốc tài chính tổ chức và giám sát hoạt động xuất nhập khẩu đạt hiệu quả cao, đảm bảo tuân thủ pháp luật hải quan và các yêu cầu của khách hàng về việc cung cấp chứng từ kịp thời & chính xác.

Key Roles and Responsibilities/ Vai trò chức năng & Nhiệm vụ chính
• Instruction for team to work closely with related department (Oversea logistic, Purchase, Suppliers, warehouse…) to handle import shipment on time and accuracy.
- Hướng dẫn nhóm làm việc chặt chẽ với các bộ phân liên quan (bộ phận mua hàng & vận chuyển quốc tế, nhà cung cấp, kho…) để nhập khẩu các lô hàng nhập kịp thời và chính xác.

• Instruction for team to work closely with related department (PPC/MER, Production, Forwarder, Customer, …) to handle export shipments on time and accuracy.
- Hướng dẫn nhóm làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên ( bộ phận kế hoạch, sản xuất, bên vận tải, khách hàng …) để xuất khẩu các lô hàng xuất đúng thời hạn và chính xác.

• Instruction for Team to prepare and submit shipping & payment document to forwarders/customers on time and highly accuracy.
- Hướng dẫn nhóm chuẩn bị và gửi chứng từ xuất nhập khẩu & chứng từ thanh toán cho các bên vận chuyển/ khách hàng đúng thời hạn và chính xác.

• Follow up and update Customs rules to comply with customs rules and have no penalty, claim from customs
- Theo sát và cập nhập luật hải quan để tuân thủ luật hải quan và không bị phạt hay khiếu nại từ phía hải quan.

• Strictly control all shipping cost/manpower and other activity of SHP team
- Kiểm soát toàn bộ chi phí, nhân lực và các hoạt động khác của phòng Xuất nhập khẩu.

• Perform any other job assignments as per instruction from superior
- Thực hiện các công việc khác được phân công theo hướng dẫn của cấp trên

Key Results/Key Performance Indicators (KPIs)/ Các chỉ số kết quả công việc chính
• Performance with customers / Hiệu quả công việc đối với khách hàng
• Performance with Customs/ Hiệu quả công việc với hải quan
• On time delivery for both import and export shipment / Các lô hàng nhập và xuất được giao đúng hạn
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

a) Education & Qualification Requirements/ Yêu cầu trình độ Học vấn & Bằng cấp
• Graduated fromUniversity/ Tốt nghiệp Đại học

b) Experience Requirements/ Yêu cầu về kinh nghiệm
• Over 5 year working experiences in Shipping department of Garment factory / Trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu ở công ty may
• Have experience in management position / Có kinh nghiệm tại vị trí quản lý

c) Technical competency Requirements/ Yêu cầu về năng lực, kỹ năng
• Good knowledge of customs area and export procedure / Kiến thức nghiệp vụ hải quan tốt, hiểu rõ qui trình hàng xuất
• Fluent in English/ Tiếng anh thành thạo
• Have good knowledge and experience of Customs software, other systems / Có kiến thức và kinh nghiệm về phần mềm và các hệ thống khác

d) Behavioral Competency Requirements, Attributes/ Yêu cầu về tính cách
• Leadership/ Kỹ năng lãnh đạo
• Planning and Organizing/ Kỹ năng làm việc có kế hoạch và tổ chức
• Communication & Collaboration/ Kỹ năng giao tiếp & Hợp tác tốt
• Problem solving/ Kỹ năng giải quyết vấn đề

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Việt Nam

PRIMUS is the first career platform connecting Top-qualified professionals to first class jobs from Senior Career Consultants and leading employers.

Our activities are mainly based on the digital platform with the updates of labor market, recruitment trends, management and leadership topics. In the near future, our offline events will be held to enable direct interactions, which help the networking initiatives become more efficient and powerful.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Floor 20, E.Town Central, 11 Doan Van Bo St., Dist. 4, HCMC
25-99 nhân viên
HR Department
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)