Shipping Staff / Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Shipping Staff / Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Địa Điểm Làm Việc: Đồng Nai
Thương lượng 764 lượt xem - Hết hạn trong 21 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary, bonus
Voluntary Health Insurance for employee and 1 dependent
Canteen

Mô Tả Công Việc

Belonging to the Supply Chain Department and reporting directly to the Senior Import-Export Executive, this position has the the following mission:

- To manage the order of assigned customers: receive and check order request; follow up production plan and keep informed to customers about order status

- To be responsible for shipment booking, prepare necessary documents for exported products in compliance with schedule and the correction of customs clearance sheet

- To well understand the customers’ requests about shipping documents to have correct and full preparation. Ensure the customers get full documents ahead of ship arrivals. Solve the issues related to carriers, service.

- To coordinate with other departments to work on customers’ requests about new products, label change and update the status with customers

- To check and process the payment in conformity with regulations; Proceed the work in full compliance.

*************************

Biên chế thuộc Phòng Cung ứng và báo cáo cho Chuyên viên cấp cao xuất nhập khẩu, trách nhiệm chính của vị trí này sẽ là:

- Quản lý đơn hàng khách hàng phụ trách: nhận và kiểm tra đơn hàng. Theo dõi kế hoạch sản xuất và cập nhật hàng tuần, hàng tháng với khách hàng về trình trạng đơn hàng.

- Đảm bảo việc đặt tàu, làm chứng từ cho các lô hàng xuất theo đúng lịch xuất hàng và tính chính xác của tờ khai hải quan

- Hiểu rõ các yêu cầu về chứng từ của khách hàng để chuẩn bị đúng và đầy đủ. Đảm bảo khách hàng có đủ và kịp chứng từ trước khi hàng đến nơi. Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hãng tàu, dịch vụ

- Liên hệ, phối hợp với các phòng ban để thực hiện các yêu cầu của khách hàng về sản phẩm mới, những thay đổi về nhãn mác và cập nhật tình hình cho khách hàng

- Kiểm tra và đảm bảo các thanh toán đúng theo quy định. Tuân thủ thực hiện đúng các quy trình và quy định.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

. Bachelor degree, preferable business administration major
. 3-5 years in import-export area (Prefer to the domain of feed product, veterinary medicine and aqua products)
. Knowledge of import -export regulation, process, contract, invoicing
. Understanding of production planning, manufacturing process, lead time
. Good at English writing
. Strong communication, negotiation and planning skills
. Self-motivated, team-spirited, compliant.
. Working place: Factory of Virbac Vietnam, Song May IZ, Trang Bom, Dong Nai.

We will contact the suitable candidates.

**********************

. Tốt nghiệp đại học, ưu tiên ngành Quản trị kinh doanh
. 3-5 năm kinh nghiệm về xuất nhập khẩu (là lợi thế nếu hoạt động ở mảng thức ăn, thú y, thuỷ sản)
. Có kiến thức về quy định, quy trình xuất nhập khẩu, hợp đồng, xuất hoá đơn
. Hiểu biết kế hoạch sản xuất, tiến trình sản xuất, thời gian sản xuất
. Viết tốt tiếng Anh
. Giỏi kỹ năng giao tiếp, thương lượng và lập kế hoạch
. Chịu được áp lực, có tinh thần đồng đội, tuân thủ quy định.
. Địa điểm làm việc chính: Nhà máy Virbac Vietnam, KCN Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai.

Chúng ta sẽ liên hệ ứng viên phù hợp.

Địa Điểm Làm Việc

KCN Sông Mấy, Bắc Sơn, Trảng Bom

Founded in 1968 by a French veterinarian, Virbac is an independent pharmaceutical laboratory since always dedicated to animal health. Currently ranked 6th worldwide, the company is present in more than 100 countries, offering a comprehensive and practical range of products and services covering the majority of species and pathologies. Virbac innovation, based on both technological advances and listening to the customers, relies on reactive production facilities which meet the highest international quality standards. For nearly fifty years, these specific features have allowed the company to build a personalized relationship with veterinarians and farmers in every country. Through this privileged partnership, in which social, health and environmental issues come together, Virbac contributes, day after day, to shape the future of animal health. This information can be found in the website: corporate.virbac.com.

Virbac Vietnam Company Limited, established in 1997, is one of the subsidiaries of Virbac S.A (France). Its Factory, located in Dong Nai, is designed and operates in compliance with the WHO GMP (Good Manufacturing Practices) standards in order to manufacture high-quality products for local and export markets. More details at vn.virbac.com

To expand our business in Vietnam, we are now looking for a motivated and committed candidate for the following position:

Xem toàn bộ thông tin công ty
6F, 17 Ba Huyen Thanh Quan Str, Dist.3, HCMC
100-499 nhân viên
HR Department
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)