Site Admin / Thư Ký Công Trường

Đăng nhập để xem mức lương 276 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary, 13th Salary, Performance Bonus
12 days full paid leave a year
Compulsory Insurance: SI, HI, UI & Accident Insurance

Mô Tả Công Việc

o Implement office administration work on the site as assigned by the Project Director / Site manager: organize meetings, paperwork, prepare office supplies, internal document delivery, investor ... and other partners on site;
o Summary and distribute documents, timely information to departments under the direction of the Project Director /Site manager.
o Update reports on activities at the construction site to coordinate with company departments to support the construction sites;
o Monitor, time keeping for all staffs in site, monthly update to HR team
o Record, control site's cashflow and report to head office
o Corporate with internal team (MEP, HSE and PC) to complete procedures for finding suitable suppliers to provide materials
o Prepare contract, payment documents with supplier and subcontractor
o Make request, buy, record and control materials, stationery for site office
o Support stakeholders to complete construction paperwork and procedures to complete project
o Update information, new policy from head office and sharing to site
o Coordinate with HO and celebrate some activities for team (monthly birthday, Mid Autumn, year end party….)
o Other tasks will be discussed via interview

- Thực hiện công tác quản trị hành chính, văn phòng trên công trường theo phân công của Giám đốc dự án / Chỉ huy trưởng: tổ chức họp, sắp xếp hệ thống giấy tờ và thực hiện các công tác giao nhận tài liệu nội bộ, Chủ đầu tư... và các đối tác khác trên công trường;
- Cập nhật báo cáo diễn biến các hoạt động ở công trường để phối hợp với các phòng ban công ty hỗ trợ cho các công trường thi công;
- Lưu giữ và quản lý tài liệu liên quan trực tiếp đến công việc theo tiêu chuẩn
- Theo dõi, chấm công cho nhân viên công trường
- Theo dõi và quản lý thu chi quỹ công trường và báo cáo với văn phòng chính
- Cộng tác với các team nội bộ ( MEP, HSE, PC..) để tìm kiếm nhà cung cấp vật tư phù hợp
- Phụ trách hồ sơ thanh toán và hợp đồng với những đơn vị liên quan (nhà cung cấp, nhà thầu phụ …)
- Làm phiếu yêu cầu, mua và quản lí vật tư, đồ dùng hành chính tại công trường.
- Hỗ trợ các bên liên quan hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ xây dựng để hoàn thành nhiệm vụ chung
- Trung gian liên hệ và chia sẻ tin tức từ văn phòng chính của công ty (chính sách mới, vấn đề nhân sự) tới công trường
- Tổ chức các sự kiện nhỏ liên quan đến công trường và đội nhóm (sinh nhật tháng, trung thu, tất niên….)
- Các công việc hành chính khác theo yêu cầu.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

o At least 3 years of experience in admin role, accounting or same position. Have worked in construction company is an advantage
o Strong command of English
o Good communication skills, organized and pro-active;
o Proficiency in Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint);
o Honest, hard-working, active and creative
o Good teamwork & Attention to detail.


** Joining HANDONG, you will have:
o Attractive salary, 13th Salary, Performance Bonus
o 12 days full paid leave a year
o Compulsory Insurance: SI, HI, UI & Accident Insurance
o Great chance to develop your skills and competences, with multiple trainings and job opportunities thanks to a wide range of activities.

Địa Điểm Làm Việc

Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam

Handong E&C is a general construction company that is based in Vietnam. We provide comprehensive solutions and show international excellence with brilliant engineering technology based on glocalization.
We are currently progressing projects including industrial facilities, civil infrastructure, building works, urban developments in 7 cities in Vietnam. Handong E&C builds value for clients by providing high quality, international standard service and professional management. We share ideas and cooperate with our clients to find the most suitable strategies in projects, and continue to research efficient ways for using time and capital of our clients. With our unique business model, we desire to become a leading international construction company in Southeast Asia.
Our professional team is dedicated to provide the highest quality service. We maximize quality while minimizing the costs, as we strongly believe that advancing the right way and providing the right solution is the way to go. We strive to skillfully complete construction projects while protecting our clients from all the rapid changes caused by the global economic environment.
In keeping with the Handong E&C's motto: "We build solution", we will continue our history of improving value based on superior technology and knowledge.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Cái Lân, tổ 6, khu 10, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh / Hải Phòng, Hải Dương
100-499 nhân viên
Hr. Dept
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam