Software Delivery Manager (Automobile Entertaiment)

Software Delivery Manager (Automobile Entertaiment)

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 234 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

The salary is competitive, depend on candidate’s ability and experience

Mô Tả Công Việc

Our client is looking for Software Delivery Manager for the Automobile Entertainment software development. The position will manage across 2-3 teams with around 15 members in total. The main responsibilities are to support team, customers in the daily operation, as part of a product development cycle.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Must have:

- Experienced with Embedded or C++
- Good communication in English
- Technical Lead or Technical Team Leader
- Scrum Master or Scrum experience

Prefer:
- Experience with automotive software development

For more positions, please visit www1.primus.vn

Địa Điểm Làm Việc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

PRIMUS is the first career platform connecting Top-qualified professionals to first class jobs from Senior Career Consultants and leading employers.

Our activities are mainly based on the digital platform with the updates of labor market, recruitment trends, management and leadership topics. In the near future, our offline events will be held to enable direct interactions, which help the networking initiatives become more efficient and powerful.

Website: https://www1.primus.vn/

PRIMUS is a new service by Navigos Group, well-known for Vietnamworks and Navigos Search

Xem toàn bộ thông tin công ty
Floor 20, E.Town Central, 11 Doan Van Bo St., Dist. 4, HCMC
25-99 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam