Solidity Developer

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 122 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Khám sức khoẻ định kỳ
Du lịch
Bữa ăn trưa và thức ăn nhẹ

Mô Tả Công Việc

Wide-ranging knowledge of various technologies (programming languages, frameworks, software architectures,..);
Solid experience in JavaScript, ES6/TypeScript, an expert in both or either Node.js or React.js;
Expert in foundational web development (HTML5/CSS3) including accessibility concerns.
Solid experience in designing & developing RESTful APIs and microservices-based system;
Solid experience in modern front-end build tools (e.g. Git, Webpack, NPM);
Experience used tools (e.g. Git, Ansible, Jenkins, Gulp, NPM, Gradle).
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

At least 2 years' experience working in Software Development
Has experience in Blockchain or smart-contract or solidity or NodeJS
Well-versed in writing structured, well-documented, maintainable, and clean code
Excellent in problem-solving and analytical skills
Strong understanding of standard Software Engineering processes, Testing, and Agile methodology.

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

We have studied the crypto-currency, “Ethereum” and have developed the product which treats digital assets.
Ethereum is well-designed to deal with digital assets and it is gathering much attention from digital currency market.
Also, in dealing with digital assets, it is necessary to manage contracts associated with asset transfer.
By automating contracts using the technology of Smart Contract, we aim to expand our business at a very low cost.
In order to make economic activities more active by applying the concept of Smart Contract for various fields, we expand business using Ethereum and Smart Contract.
http://bacoor.co/en/about/

Xem toàn bộ thông tin công ty
Nguyễn Lâm Tower, 133 Dương Bá Trạc, Phường 1, Q8 (sát cầu Nguyễn Văn Cừ)
10-24 nhân viên
Ms. Ly Na
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.