Sourcing Executive ( Biết Tiếng Trung và Tiếng Anh - Tuyển Gấp )

Thương lượng
Urgent

Hết hạn trong 3 ngày
179 lượt xem
Bắc Ninh

Mô tả công việc

Region: SOUTH EAST ASIA Khu vực: ĐÔNG NAM Á Country: Viet Nam Quốc gia: Việt nam Function: Factory support Reporting to (Position): Head of department Báo cáo đến: Trưởng phòng/ Giám đốc 1. PURPOSE/MỤC ĐÍCH Support production activity Hỗ trợ hoạt động sản xuất của công ty 2. MAIN RESPONSIBILITIES/TRÁCH NHIỆM CHÍNH - Proactive sourcing for new potential suppliers and buildup of procurement market analysis according to central purchasing requirements across China, Malaysia and Vietnam. Chủ động tìm nguồn cung ứng cho các nhà cung cấp tiềm năng mới và xây dựng phân tích thị trường thu mua theo yêu cầu mua hàng của trung tâm trên khắp Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam. - Supplier management – contract, pricing, capacity, deliveries Supply quote inquiry, cost analysis capability for supplier quotation and on-site check Quản lý nhà cung cấp - hợp đồng, giá cả, công suất, giao hàng Yêu cầu báo giá cung cấp, khả năng phân tích chi phí để báo giá nhà cung cấp và kiểm tra tại chỗ - Continuously improvement on daily operation work to increase productivity. Liên tục cải tiến công việc vận hành hàng ngày để tăng năng suất. - Monitor and improve supplier performance according to supplier performance matrix, especially on cost. Giám sát và cải thiện hiệu suất của nhà cung cấp theo ma trận hiệu suất của nhà cung cấp, đặc biệt là về chi phí. - Be responsible to the Sec-plating, Subcon, CNC, tooling/mold/MRO, fixture procurement besides intensive communication with involved functional areas within and outside of the own organization, you are also responsible to secure an adequate and compliant processing and documentation. Chịu trách nhiệm về việc mua sắm Sec-plating, Subcon, CNC, dụng cụ/khuôn mẫu/MRO, đồ gá ngoài việc liên lạc chuyên sâu với các bộ phận chức năng liên quan trong và ngoài tổ chức của chính mình, trách nhiệm đảm bảo quy trình và tài liệu đầy đủ và tuân thủ. - Identification, determination and realization of saving potentials in cooperation with all plants Xác định, hiện thực hóa các tiềm năng tiết kiệm khi hợp tác với tất cả các nhà máy - Participation in the supplier nomination; Preparation and participation in price negotiations with suppliers; Cross function coordination capability for new supplier implementation Tham gia đề cử nhà cung cấp; Chuẩn bị và tham gia đàm phán giá với nhà cung cấp; Khả năng phối hợp chức năng chéo để triển khai nhà cung cấp mới - Maintain supplier relationship and strength supplier’s cooperation; Experience in supplier management, demonstrated track record for improving supplier performance. Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp và tăng cường hợp tác với nhà cung cấp; Có kinh nghiệm quản lý nhà cung cấp, báo cáo cải thiện hiệu suất của nhà cung cấp. - Knowledge of manufacture and purchasing processes, negotiating competence as well as high quality awareness Kiến thức về quy trình sản xuất và mua hàng, năng lực đàm phán cũng như nhận thức về chất lượng cao· Technical background with VAVE experience is preferred Ưu tiên có nền tảng kỹ thuật, có kinh nghiệm về VAVE

Yêu cầu công việc

Desirable 1. Educational Qualification: - Bachelor degree,(highly preferred candidates with well known university background) Business Engineering/ Mechanical Engineering / Material Science or similar field of study Experience., tooling & equipments) Bằng cử nhân, (ưu tiên ứng viên có nền tảng đại học nổi tiếng) Kỹ thuật Kinh doanh/ Cơ khí/ Khoa học Vật liệu hoặc lĩnh vực nghiên cứu tương tự Kinh nghiệm, dụng cụ & thiết bị) 2. Experience in years - 5 years+ working experience in sourcing/ Raw materials /manufacturing /procurement Hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tìm nguồn cung ứng/Nguyên liệu thô/sản xuất/mua sắm 3. Related Industry : - Experience Excellent know how on Tooling / Chemical / Process / supply chain Hiểu biết nhiều về Dụng cụ / Hóa chất / Quy trình / chuỗi cung ứng 4. Language : - Good in Chinese and English , Vietnam languages. Thành thạo Trung và tiếng Anh, tiếng Việt. 5. Competencies - Hardworking, cafefull/Chăm chỉ, cẩn thận - Good health/ Sức khỏe tốt - Agile, flexible, good communication skills/ Nhanh nhẹn, linh hoạt, kĩ năng giao tiếp tốt - Proficiency in MS Office applications. Thành thạo các ứng dụng MS Office. - Team worker with open mind. Can work in pressure. 70% travel Làm việc nhóm có tinh thần cởi mở. Có thể làm việc dưới áp lực. 70% du lịch - Work location: China Suzhou / Que Vo Bac Ninh Địa điểm làm việc: Trung Quốc Tô Châu / Quế Võ Bắc Ninh Work location: China Suzhou/ Que Vo Bac Ninh Địa điểm làm việc: Trung Quốc Tô Châu/ Quế Võ Bắc Ninh

Các phúc lợi dành cho bạn

Attractive salary.
Company car to pick up from Ha Noi, Bac Ninh city to factory
Saturday Rotation Off (02 Saturday off/ month)

Thông tin việc làm

21/03/2024

Dệt May/Da Giày > Quản Lý Đơn Hàng

Sản xuất

Nhân viên

Tiếng Trung, Sourcing Management, Supplier Management, Quản Lý Cung Ứng, Giám Sát

Tiếng Anh

Địa điểm làm việc

Bắc Ninh, Việt Nam.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Chính Xác Interplex (Hà Nội)
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Chính Xác Interplex (Hà Nội)
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Chính Xác Interplex (Hà Nội)

Lot VI-1.1, D3 Road, Que Vo II Industrial Zone, Ngoc Xa, Que Vo, Bac Ninh

(Xem bản đồ)
500-999 nhân viên
Ms Oanh - HR