Stock Keeper

Đăng nhập để xem mức lương 367 lượt xem - Hết hạn trong 17 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Year-end bonus
Social insurance, Health insurance, Unemployment Insurance and other benefits according to the labor
Annual company outing trip

Mô Tả Công Việc

• Keeping a record and maintaining cycle counts of the entire inventory in the company (Quarter).
Ghi chép và duy trì số lượng chu kỳ của toàn bộ hàng tồn kho trong công ty (Quý)
• Weekly reports of the entire inventory
Báo cáo hàng tuần về toàn bộ hàng tồn kho
• Receiving and verifying the inventory with the purchase order listings
Tiếp nhận và xác minh hàng tồn kho với danh sách đơn đặt hàng
• Reporting loss, damage and any such discrepancies to the managers.
Báo cáo mất mát, hư hỏng và bất kỳ sai lệch nào như vậy cho người quản lý.
• Maintaining proper documentation processed for the receipt of the good and supplies.
Lưu giữ tài liệu thích hợp được xử lý để nhận hàng hóa và vật tư
• Coordinating and synchronizing work functions with the sales team, finance and clients.
Điều phối và đồng bộ các chức năng công việc với đội ngũ kinh doanh, tài chính và khách hàng.
• Join dental & dermatologist events / exhibitions.
Tham gia các sự kiện / triển lãm về nha khoa & da liễu.
Manage the balance reports (Money) every day and provide updates to managers.
Quản lý các báo cáo số dư (Tiền) hàng ngày và cung cấp thông tin cập nhật cho người quản lý.
• Deliver products to our clients
Cung cấp sản phẩm cho khách hàng của chúng tôi.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• English is a mandatory
Kỹ Năng Tiếng Anh (Nghe Nói Đọc Viết) – Tốt

Working Place (Nơi làm việc):
• 19 Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Địa Điểm Làm Việc

Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

https://vietsong.biz/
https://thietbinhakhoa.biz/
VietSong Healthcare Distributor Company main priority is to have a positive impact in Vietnamese healthcare fields like: dentistry, dermatology and chiropractic. Our group is focusing in providing very high quality products and education for healthcare fields (dentistry, dermatology and chiropractic) in Vietnam.

Xem toàn bộ thông tin công ty
19 Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
100-499 nhân viên
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam