Stock Keeper/ Nhân Viên Quản Lý Kho

Đăng nhập để xem mức lương 607 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive Salary

Mô Tả Công Việc

· Keeping a record and maintaining cycle counts of the entire inventory in the store.
· Receiving and verifying the inventory with the purchase order listings. and transactions in the ERP/MRP/MES systems to ensure inventory accuracy
· Reporting loss, damage and any such discrepancies to the supervising authorities.
· Sorting all goods and stacking them appropriately.
· Assisting in the labeling, tagging and packaging of the goods.
· Maintaining proper documentation processed for the receipt of the good and supplies.
· Ensuring the timely dispatch of the goods to the appropriate destinations.
· Coordinating and synchronizing work functions with the vendors, suppliers and other internal departments of the establishment.
· Maintaining cleanliness and order in the work place, and complying with all safety norms while carrying out work functions.

· Lưu giữ biên nhận, hồ sơ liên quan đến nhập – xuất – tồn
· Quản lý việc nhận, dỡ, và chất – xếp hàng hóa hợp lý
· Chuẩn bị linh kiện theo đơn sản xuất
· Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát hàng hóa khác, bao gồm trả lại, đóng gói, định giá và ghi nhãn vật tư
· Nhìn xa vòng quay của hàng hóa (dựa trên tính toán thích hợp) để báo bộ phân đặt hàng
· Đảm bảo lưu giữ hồ sơ đầy đủ và quản lý tất cả các tài liệu để xác nhận mức tồn kho thích hợp và duy trì kiểm soát hàng tồn kho
· Phối hợp xử lý vận chuyển hàng hóa, di chuyển thiết bị và sửa chữa nhỏ nếu cần thiết
· Báo cáo tiến độ công việc hoặc các vấn đề xảy ra cho Quản lý trực tiếp
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

· Should have excellent written and verbal communication abilities.
· Ability to effectively manage time, meet targets and coordinate activities with team members.
· Understanding of storage safety norms and other documentation processes.
· Should have the understanding of using a PC and MRP software for feeding inventory records.

· Lưu giữ biên nhận, hồ sơ liên quan đến nhập – xuất – tồn
· Quản lý việc nhận, dỡ, và chất – xếp hàng hóa hợp lý
· Chuẩn bị linh kiện theo đơn sản xuất
· Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát hàng hóa khác, bao gồm trả lại, đóng gói, định giá và ghi nhãn vật tư
· Nhìn xa vòng quay của hàng hóa (dựa trên tính toán thích hợp) để báo bộ phân đặt hàng
· Đảm bảo lưu giữ hồ sơ đầy đủ và quản lý tất cả các tài liệu để xác nhận mức tồn kho thích hợp và duy trì kiểm soát hàng tồn kho
· Phối hợp xử lý vận chuyển hàng hóa, di chuyển thiết bị và sửa chữa nhỏ nếu cần thiết
· Báo cáo tiến độ công việc hoặc các vấn đề xảy ra cho Quản lý trực tiếp

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

TEKBOX is Vietnams leading design company for sophisticated fleet management devices, EMC compliance lab equipment and environmental sensors.

Xem toàn bộ thông tin công ty
The 5th floor, factory no.4 Lot I-3 B-1 N6 street Sai Gon High Tech Park District 9
10-24 nhân viên
Ms Phượng
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.