Structural Design Engineer/ Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

Structural Design Engineer/ Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

Login to view salary 1175 views - Expired

What We Can Offer

Attractive Incentives based on Monthly performance
Insurance and other benefits in accordance Vietnamese labor code
Dynamic working environment

Job Description

Main Purpose of the Role:
- The duty is to perform Structural Design Engineer, Junior or Senior subject to the role appointed.
- Structural means building structures slabs, beams, columns, walls, foundations, piles, geotechnical, etc.
- The person shall work in our HCMC office.
- 5-day week, a conducive workplace.

Yêu cầu vị trí tuyển dụng:
- Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu, Junior hoặc Senior tùy theo vị trí tuyển dụng.
- Kết cấu bao gồm các kết cấu công trình sàn, dầm, cột, vách, móng, cọc, địa kỹ thuât, …
- Nơi làm việc: văn phòng T.Y.LIN tại Tp.HCM.
- Làm việc 5 ngày mỗi tuần.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

The candidate(s) "must" have:
- University graduate, major is Civil & Structural Engineering;
- Educated from universities in formal training;
- Experience engineers with strong analytical skills, Having design experience in a Civil & Structural engineering consultancy firm for 5 years is preferred;
- Registered Professional Engineer Grade 1 is prefer;
- Experience in making submissions to MOC;
- Experience in managing projects and attending meetings with Client and other disciplines;
- Experienced Team Leader preferred;
- Competent in AutoCAD, ETABS, SAFE, PROKON, etc., calculated spreadsheet (Excel);
- Experiences in developing civil & structural details design is essential;
- Can thoroughly understand architectural drawings. Have thorough knowledge in civil & structural applications.
- Ability to speak and understand basic English is preferred.
- Fresh Graduates with basis foundation are encouraged to apply!

Ứng viên phải thỏa mãn các yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Xây dựng Dân dụng, hệ chính quy;
- Kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ năng phân tích, Kỹ sư có kinh nghiêm làm việc trong tổ chức tư vấn kết cấu từ 5 năm được ưu tiên ứng tuyển;
- Kỹ sư có Chứng chỉ hành nghề thiết Hạng 1 được ưu tiên tuyển dụng;
- Có kinh nghiệm thiết kế hồ sơ trình duyệt cho Bộ xây dựng;
- Có kinh nghiệm quản lý thiết kế cho dự án, tham gia họp với chủ đầu tư và các tư vấn có liên quan;
- Kỹ sư có kinh nghiệm làm Team Leader được ưu tiên ứng tuyển;
- Sử dụng thành thạo AutoCAD, ETABS, SAFE, PROKON, Etc., calculated sheet (Excel);
- Kỹ sư có kinh nghiệm triển khai thiết kế kết cấu chi tiết là yêu cầu cần thiết;
- Ứng viên cần có khả năng đọc hiểu bản vẽ kiến trúc. Có kiến thức nền tảng về kết cấu.
- Có khả năng giao tiếp và đọc viết tốt tiếng Anh là điều kiện ưu tiên tuyển dụng.
- Kỹ sư vừa mới tốt nghiệp có kiến thức nền tốt được khuyến khích ứng tuyển!


Special Notes:

The candidates CV "must" consist:
- Full resume,
- Stating qualification, experience, typical project,
- Expected salary,
- Passport size photo and contact telephone no.

Hồ sơ ứng tuyển cần bao gồm các thông tin:
- Lý lịch,
- Chứng chỉ, bằng cấp, kinh nghiệm, các công trình tiêu biểu đã tham gia thực hiện,
- Mức lương mong muốn,
- Ảnh cỡ hộ chiếu, số điện thoại và email liên hệ.

Job Locations

8th Floor, Tuoi Tre Tower, 60A Hoang Van Thu St., Ward 9, Phu Nhuan Dist., HCMC

T.Y.LIN International Vietnam Co. Ltd. was established in 2007 to meet the country’s demand for technical expertise in Civil & Structural (C&S) and Mechanical & Electrical (M&E) engineering. The company is a subsidiary of T.Y.Lin International Pte. Ltd. in Singapore, which is affiliated offices of T.Y.Lin International in San Francisco, USA.
As with all companies of the T.Y.Lin International group, our objective is to identify the specific business needs of our clients and provide added value solution through technical excellence, timely delivery through efficient organization, personal service and commitment.
T.Y.Lin International Vietnam Co. Ltd. offers a complete range of professional engineering services.

T.Y.Lin International Vietnam Co., Ltd. được thành lập năm 2007 nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên gia tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực Kết cấu & Hạ tầng Kỹ thuật (C&S) cũng như Cơ Điện (M&E). T.Y.Lin International Vietnam Co., Ltd. là công ty con của T.Y.Lin International Pte., Ltd. tại Singapore – là chi nhánh của T.Y.Lin International tại San Fransico, Mỹ.
Cũng như tất cả các công ty thuộc T.Y.Lin International khắp thế giới, mục tiêu của chúng tôi là thỏa mãn những yêu cầu của khách hàng và cung cấp những giá trị gia tăng thông qua trình độ kỹ thuật vượt trội được thể hiện bằng hệ thống tổ chức hiệu quả và linh hoạt cũng như sự tận tụy trong cung cách phục vụ.
T.Y.Lin International Vietnam cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn kỹ thuật hoàn chỉnh từ giai đoạn ý tưởng cho đến khi hoàn tất thi công.

Website: www.tylin.com

Read full company information
8th Floor, Tuoi Tre Tower, 60A Hoang Van Thu St., Ward 9, Phu Nhuan Dist., HCMC.
25-99 staffs
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam