Structural Engineer/ Kỹ Sư Kết Cấu (Based in Ha Noi Office) (Làm Việc Ở Văn Phòng Hà Nội)

Structural Engineer/ Kỹ Sư Kết Cấu (Based in Ha Noi Office) (Làm Việc Ở Văn Phòng Hà Nội)

Thương lượng 2309 lượt xem - Hết hạn trong 18 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Insurance according to company policies
Professional, dynamic working environment

Mô Tả Công Việc

- Set up analysis model of building (Etabs, Safe,…)/ Dựng mô hình phân tích xây dựng (Etabs, safe...)

- Prepare structure framing plan/ Chuẩn bị phương án mặt bằng kết cấu.

- Carry out foundation, pile cap, tie beam, basement, column, wall, beam, slab…design./ Thiết kế móng, cọc, dầm, tầng hầm, tường, dầm ...

- Do hand sketch detail for draft person preparing drawings/ Phác thảo tay các chi tiết để hoạ viên kết cấu chuẩn bị bản vẽ.

- Check and control quality of issued drawings/ Kiếm tra và kiểm soát chất lượng bản vẽ đã ban hành.

- Coordinate with Project Leader, Project Engineer, Draftsman person to meet project submission and construction schedule/ Phối kết hợp với Trưởng nhóm dự án, Kỹ sư dự án và Hoạ viên kết cấu để đáp ứng được tiến độ đệ trình và thi công của dự án.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Recognized university degree in Structural and Civil Engineering /Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về xây dựng dân dụng.

- At least 02 year experience in structural engineering design work /Trên hai năm kinh nghiệm thiết kế kết cấu dự án.

- Should be conversant with Eurocode and/or Bristish Standard/Có kinh nghiệm thiết kế với tiêu chuẩn Châu Âu và tiêu chuẩn Anh.

- Good knowledge of Structural Engineering Analysis & Design software (ETABS, SAFE, PROKON, SAP 2000, GEO5, RAPT, AutoCAD,…), and general office software packages/ Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và phân tích kết cấu (Etabs, Safe, Prokon, Sap2000, Geo5, Rapt, AutoCAD…), và các phần mềm văn phòng.

- Able to work independent and coordinate directly with oversea Engineers/ Có khả năng làm việc độc lập và trao đổi công việc trực tiếp với Kỹ sư nước ngoài.

- Strong knowledge in building structure/ Có kiến thức tốt về thiết kế kết cấu.


***Kindly indicates clearly the Position and the Office that you are applying for when submitting your CV in Vietnamese or English/ Vui lòng ghi rõ Vị trí ứng tuyển và Văn phòng ứng tuyển khi gửi sơ yếu lý lịch bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh


***P&T Consultants (Vietnam) Co. Ltd
Hanoi office: 324 Tay Son Street, Oriental Tower, Level 11, Unit 01. Dong Da Dist., Hanoi.

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Việt Nam.

P&T Group is a multi-disciplinary consultancy company with offices in Hong Kong, Singapore, Thailand, China, Middle East as well as Vietnam. We have offices in Hanoi and HCM and we are involved in various projects in Vietnam.
(www.p-t-group.com)

Tập đoàn P&T là một trong những các Công ty tư vấn đa ngành với các văn phòng tại Hong Kong, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Trung Đông và Việt Nam. Chúng tôi đã có trụ sở văn phòng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh đồng thời đã và đang thực hiện một loạt các dự án khác nhau tại Việt Nam.
(www.p-t-group.com)

Xem toàn bộ thông tin công ty
Hanoi Office, 324 Tay Son Street, Oriental Tower, Level 11, Unit 01. Dong Da District, Hanoi, Vietnam
25-99 nhân viên
Bộ phận Tuyển dụng
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)