Student Success Officer - E-Learning Project

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
$450 - $500 941 lượt xem - Hết hạn trong 9 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương và phúc lợi hấp dẫn
Cơ hội đào tạo liên tục nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

Mô Tả Công Việc

The Student Success Officer) is a member of the operations team and is tasked with
providing guidance to customers on how to use the e-learning platform and how to choose and study
our courses. This individual works closely with the platform and content teams to deeply understand
the company’s product and course offerings, resolve and report issues, respond to inquiries, and
collect customer/consumer feedback.

1. Support the student trial phase by
a. monitoring and responding to inquiries from trial users and parents
b. guiding trial students through the platform, offering assistance with course
registration, available features, and course components
c. collaborating with the marketing and sales teams to provide support and
information about subscription options post-trial
d. organizing focus group sessions with trial users and parents
e. collecting and analyzing trial feedback and coordinating with relevant departments
to make necessary adjustments to the product and content

2. Enhance customer interaction by
a. responding promptly to customer inquiries via email, chat, and telephone
b. providing information regarding FSEL’s courses and learning pathways, platform
features, and subscriptions options
c. resolving user issues with empathy, patience, and efficiency
d. escalating unresolvable issues to the platform or content teams
e. recording and maintaining detailed notes of all customer interactions

3. Maintain product knowledge by
a. attending product and content training sessions with the Academic Director
b. staying up-to-date with new features, updates, and learning content

4. Manage feedback effectively by
a. collecting and analyzing customer feedback to identify trends and insights
b. collaborating with the product and content teams to propose improvements
c. facilitating communication between users and internal departments to enhance the
overall product experience

5. Ensure quality customer care by
a. adhering to customer service policies and procedures to ensure a consistent quality
of service
b. participating in ongoing training and development initiatives
c. acting as a brand ambassador, upholding and promoting FSEL’s values and
mission
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

● Bachelor’s degree or higher
● A minimum of 2 years of customer service experience in the foreign language education sector
● English language proficiency of B1
● Knowledge of Vietnamese learners
● Previous experience of customer service in the tech sector is preferable

Địa Điểm Làm Việc

33 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Về Chúng Tôi

ATLANTIC GROUP was founded in 2003. Over the last 19 years, Atlantic Group has been ceaselessly growing and become one of the leading education groups in Vietnam. We have done so by providing the following services:

1. Study Abroad Consultancy: As certified members of VIECA and ICEF, with more than 19 years of experience in the field of international study consultancy. Atlantic Overseas Studies consultancy company has helped students transition to studying in the US, the UK, Australia, New Zealand, Japan, South Korea as well as others. Atlantic Overseas Studies consultancy company has become a prestigious organization in the hearts of parents and students across the country. Atlantic has maintained a strong sub-agent network in 17 cities and provinces in Vietnam and in other countries such as France, South Korea and Japan.

2. In-school Programs: Atlantic began the In-school Supplementary program in 2015 and began the In-school Cambridge International Education and IELTs programs in 2018/19. Placing qualified native English speaking teachers into government-run schools and gifted schools across Vietnam. With many years of experience in the field, Atlantic in-school programs have improved the education of over 30,000 students across more than 100 schools in Vietnam.

3. Foreign Language Training: Provide Academic English and IELTS exam preparation courses. We opened two Five- Star English Centers in early 2017 at 33 Lac Trung and 125 Hoang Ngan with the highest quality standards for its 5 star teaching, school facilities, 5 technology, customer service and curriculum. Through self-reflection at each stage, Atlantic is determined to give students the best possible experience and education for them to succeed in their futures. This education is not only focused on language and academic skills, but also on the soft, transferable skills that will empower and prepare students for their lives abroad. Atlantic is proud to provide the very best environment for teaching and learning to students from all parts of Vietnamese society.

With our mission of providing international education to Vietnamese students for Vietnam’s future, we actively pursue new talent to join our team
Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

Xây dựng chiến lược đào tạo để mọi thành viên có cơ hội phát triển và thăng tiến.- Chế độ lương, thưởng, phúc lợi hấp dẫn.- Chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút nhân tài

CƠ HỘI THĂNG TIẾN

- Phát hiện, trọng dụng, bồi dưỡng người tài.
- Xây dựng lộ trình đào tạo để trở thành những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn
- Đầu tư, trợ cấp giáo dục cho nhân tài.

LƯƠNG THƯỞNG

- Mức lương cạnh tranh dựa trên trình độ và kinh nghiệm- Xét tăng lương hàng năm- Thưởng theo năm tài chính trên lợi nhuận của công ty- Thưởng nhân viên suất sắc hàng tháng và các dịp đặc biệt

PHÚC LỢI KHÁC

- Gói Bảo hiểm cao cấp khám chữa bệnh do công ty tài trợ cho cấp quản lý
- Học bổng tiếng Anh cho bản thân và gia đình
- Hỗ trợ dịch vụ du học cho con em trong gia đình

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

- Môi trường đa văn hóa, thân thiện, năng động, sáng tạo, cống hiến
- Phương tiện làm việc hiện đại, cơ sở vật chất chất lượng cao

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

33 Lac Trung, Hai Ba Trung, Hà Nội

Quy Mô Công Ty

100-499
nhân viên

Liên Hệ

HR Dept

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp