SUMITRUST - Qlrr1 Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động

SUMITRUST - Qlrr1 Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động

Thương lượng 174 lượt xem - Hết hạn trong 30 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
Professional, dynamic working environment

Mô Tả Công Việc

Mô tả công việc:
1. Xây dựng khung và chiến lược quản lý rủi ro hoạt động của Công ty.
2. Xây dựng, chỉnh sửa các Chính sách, quy định, quy trình và quy định nội bộ khác về quản lý rủi ro hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp hoạt động của BSL.
3. Giám sát, lập kế hoạch và thúc đẩy quản lý rủi ro hoạt động, giám sát và đưa ra hướng dẫn về rủi ro hoạt động.
4. Thiết lập hệ thống báo cáo và các phương pháp, tiêu chuẩn, công cụ cơ bản cho quản trị rủi ro hoạt động (LDC, RCSA, KRIs).
5. Phát triển các công cụ để quản lý rủi ro hoạt động hoặc tham gia các dự án xây dựng các hệ thống hỗ trợ hoạt động của BSL.
6. Xây dựng và giám sát quy trình và hệ thống quản lý rủi ro đối với các sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh mới.
7. Giám sát, lập kế hoạch và thúc đẩy quản lý rủi ro uy tín.
8. Đánh giá, chấm điểm lỗi tác nghiệp, rủi ro hoạt động của các đơn vị phục vụ cho việc cải thiện, hạn chế rủi ro hoạt động và chấm điểm KPI của các đơn vị.
9. Chuẩn bị các báo cáo khác liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Ban.
10. Đào tạo các đơn vị, cá nhân về quản lý rủi ro hoạt động.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng/Phó Ban.

------------------------------------

Job Description
1. Developing operational risk management framework and strategies of the Company.
2. Developing and updating policies, regulations, processes and internal rules on operational risk management ensuring the compliance with law and in accordance with BSL’s operation.
3. Monitoring, planing and promoting operational risk management, providing guidance on operational risk.
4. Establishing a reporting system and basic methods, standards and tools for operational risk management (LDC, RCSA, KRIs).
5. Developing tools for operational risk management or participating in projects to build BSL operational support systems.
6. Developing and monitoring the process and risk management system for new products and business areas.
7. Monitoring and promoting reputational risk management.
8. Evaluation and scoring of operational errors and operational risks of units for the purpose of improving and limiting operational risks and KPI assessment of units.
9. Preparing reports related to the functions and duties of the Department.
10. Training units and individuals on operational risk management
11. Other tasks assigned by the Head/Deputy Head.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Các yêu cầu đối với vị trí này:

Kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ
• Có kiến thức chuyên sâu về quản lý rủi ro hoạt động,
• Kiến thức am hiểu về hoạt động, nghiệp vụ, hệ thống công nghệ của công ty
• Có hiểu biết về mô hình rủi ro, machine learning, data visualization và Basel
• Năng lực Quản lý: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức; Khả năng đánh giá vấn đề; Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi;
• Năng lực Chuyên môn đặc thù tốt: Khả năng làm việc hướng tới kết quả; Khả năng phân tích định lượng; Khả năng tư duy logic; Khả năng làm việc chi tiết; Có khả năng bảo mật và xử lý thông tin nhạy cảm
• Năng lực chung tốt: Khả năng giao tiếp; Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến; Khả năng làm việc theo nhóm/ tổ chức; Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
• Trình độ vi tính: kỹ năng sử dụng Word và Excel thành thạo
• Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc.

Ưu tiên
• Có kinh nghiệm về quản lý rủi ro trong các định chế tài chính
• Có các chứng chỉ về quản lý rủi ro
• Có thể sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu như R, SAS, Python.

---------------------------------------------

Special Job Requirements:
Knowledge and technical skills
• Having in-depth knowledge of operational risk management,
• Knowledge of operations and IT system of BSL.
• Knowledge of risk modeling, machine learning, data visualization and Basel
• Management Competency: Ability to plan and organize; The ability to assess the problem; Ability to work effectively in change;
• Particularly good Professional Competence: Ability to work towards results; Quantitative analysis capabilities; Logical thinking ability; Ability to work in detail; Capable of securing and handling sensitive information
• Good general competence: Ability to communicate; Creativity and continuous improvement; Ability to work in a team/organization; High sense of responsibility at work.
• Computer skills: proficient in using Word and Excel
• English Proficiency at work.

Preference
• Risk management experience in financial institutions.
• Certificates related to risk management
• Can use data analysis software such as R, SAS, Python.

Địa Điểm Làm Việc

Tầng 20, Tháp Vincom A, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Về Chúng Tôi

Công ty Cho thuê Tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST có trụ sở chính ở trung tâm của thủ đô Hà Nội và các chi nhánh tại 3 thành phố lớn nhất đất nước (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), chuyên cung cấp sản phẩm cho thuê tài chính cho cả doanh nghiệp Việt Nam và FDI để hỗ trợ sự phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất, quản lý, và kinh doanh.

Read more Show less

Phúc Lợi Công Ty

CÔNG BẰNG

Tôn trọng quyền cá nhân, sự đa dạng và loại bỏ những hành vi phân biệt không công bằng trong tất cả hoạt động.

SÁNG TẠO

Sáng tạo và duy trì một môi trường làm việc mở, an toàn và vui vẻ.

CÂN BẰNG

Thúc đẩy các hoạt động tập thể và xã hội nhằm phát huy các giá trị văn hóa và hướng tới đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

PHÁT TRIỂN

Nỗ lực triển khai các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng cho sự phát triển dài hạn của nhân viên.

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

Hà Nội: Tầng 20, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, HBT, Hà Nội TP. Hồ Chính Minh: 472-472A-472C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 02, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng: Tầng 5, số 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Quy Mô Công Ty

25-99
nhân viên

Liên Hệ

Phòng Nhân sự

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)