SUMITRUST - Qlrr1 Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng

SUMITRUST - Qlrr1 Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng

Negotiable 257 views - Expires in 29 days

What We Can Offer

Attractive salary
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
Professional, dynamic working environment

Job Description

Mô tả công việc:
1. Xây dựng chiến lược, chính sách, quy định quản lý rủi ro tín dụng
1.1. Xây dựng, điều chỉnh chiến lược, chính sách, quy định, quy trình, quy chế trong hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng;
1.2. Hướng dẫn thực hiện/rà soát các quy định về tín dụng và rủi ro tín dụng của NHNN và pháp luật;
1.3. Tư vấn, góp ý cụ thể, đưa ra các giải pháp cho các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các cơ chế, quy định, chính sách tín dụng theo quy định của công ty.
2. Phát triển và vận hành Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
3. Xây dựng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng
4. Xây dựng Chính sách giá dựa trên rủi ro
5. Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện, tuân thủ chính sách, quy định về quản lý rủi ro tín dụng.
6. Tham gia các dự án: Xây dựng mô hình/công cụ/hệ thống, chính sách QTRR theo lộ trình triển khai Basel; Chuẩn hóa dữ liệu QTRR thuộc lộ trình triển khai Basel, IFRS9, …
7. Tham gia ý kiến với các đơn vị về việc xây dựng các sản phẩm, chương trình, chính sách, quy định liên quan đến rủi ro tín dụng.
8. Quản trị danh mục tín dụng
9. Chuẩn bị các báo cáo liên quan trong phạm vi công việc được giao.
10. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng/Phó Ban

---------------------------------------------

Job Description
1. Developing strategies, policies, regulations on credit risk management
1.1. Develop and adjust strategies, policies, regulations, processes and regulations in credit activities and credit risk management;
1.2. Guiding the implementation/reviewing regulations on credit and credit risk of SBV and law to update and ensure BSL’s compliance;
1.3. Consulting, giving specific suggestions, solutions to relevant units in the implementation of credit mechanisms, regulations and policies in accordance with the company's regulations.
2. Developing and operating the Internal Credit Rating System
3. Building models for credit risk measurement model
4. Developing Risk-Based Pricing Policy
5. Training and guiding units and staff to implement and comply with policies and regulations on credit risk management.
6. Participating in projects: Building models/tools/systems for risk management policies according to the Basel implementation roadmap; standardizing risk management data under implementation of Basel, IFRS9, ...
8. Credit portfolio management.
7. Prepare relevant reports within the scope of assigned work.
9. Consult with units on the development of products, programs, policies and regulations related to credit risk.
10. Other tasks assigned by Head/Deputy Head.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Giáo dục/Đào tạo: Tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn, chuyên ngành phù hợp

Kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ
• Có kiến thức chuyên sâu về quản lý rủi ro tín dụng.
• Kiến thức am hiểu về hoạt động, nghiệp vụ tín dụng của các tổ chức tín dụng.
• Có hiểu biết về mô hình rủi ro, machine learning, data visualization và Basel
• Năng lực Quản lý: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức; Khả năng đánh giá vấn đề; Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi;
• Năng lực Chuyên môn đặc thù tốt: Khả năng làm việc hướng tới kết quả; Khả năng phân tích định lượng; Khả năng tư duy logic; Khả năng làm việc chi tiết; Có khả năng bảo mật và xử lý thông tin nhạy cảm
• Năng lực chung tốt: Khả năng giao tiếp; Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến; Khả năng làm việc theo nhóm/ tổ chức; Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
• Trình độ vi tính: kỹ năng sử dụng Word và Excel thành thạo
• Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc.

Ưu tiên:
• Có kinh nghiệm về quản lý rủi ro trong các định chế tài chính
• Có các chứng chỉ về quản lý rủi ro
• Sử dụng thành thạo phần mềm phân tích dữ liệu như R, SAS, Python.

----------------------------------------
Education: Bachelor or higher degree in relevant majors.

Knowledge and technical skills
• Having in-depth knowledge of credit risk management,
• Knowledge of credit operations of credit institutions.
• Knowledge of risk modeling, machine learning, data visualization and Basel
• Management Competency: Ability to plan and organize; The ability to assess the problem; Ability to work effectively in change;
• Particularly good Professional Competence: Ability to work towards results; Quantitative analysis capabilities; Logical thinking ability; Ability to work in detail; Capable of securing and handling sensitive information
• Good general competence: Ability to communicate; Creativity and continuous improvement; Ability to work in a team/organization; High sense of responsibility at work.
• Computer skills: proficient in using Word and Excel
• English Proficiency at work.

Preference
• Risk management experience in financial institutions.
• Certificates related to risk management
• Proficient in using data analysis software such as R, SAS, Python.

Job Locations

Tầng 20, Tháp Vincom A, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Who We Are

Công ty Cho thuê Tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST có trụ sở chính ở trung tâm của thủ đô Hà Nội và các chi nhánh tại 3 thành phố lớn nhất đất nước (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), chuyên cung cấp sản phẩm cho thuê tài chính cho cả doanh nghiệp Việt Nam và FDI để hỗ trợ sự phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất, quản lý, và kinh doanh.

Read more Show less

Company Benefits

CÔNG BẰNG

Tôn trọng quyền cá nhân, sự đa dạng và loại bỏ những hành vi phân biệt không công bằng trong tất cả hoạt động.

SÁNG TẠO

Sáng tạo và duy trì một môi trường làm việc mở, an toàn và vui vẻ.

CÂN BẰNG

Thúc đẩy các hoạt động tập thể và xã hội nhằm phát huy các giá trị văn hóa và hướng tới đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

PHÁT TRIỂN

Nỗ lực triển khai các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng cho sự phát triển dài hạn của nhân viên.

Company Office

Company Location

Hà Nội: Tầng 20, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, HBT, Hà Nội TP. Hồ Chính Minh: 472-472A-472C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 02, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng: Tầng 5, số 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Company Size

25-99
staffs

Contact Person

Phòng Nhân sự

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)