Supervisor/foreman

Login to view salary 442 views - Expires in 2 days

What We Can Offer

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển

Job Description

+ Checking site situation with record document;
+ In charge of required QC inspection at site with approval and acceptance process;
+ In charge of Project completion require document and hand-over process;
+ In charge of survey for preliminary of Project construction; (Owner Building Area);
+ Maintain the Site facility;
+ Manage well to the relationship of Good Environment and neighborhood community
+ Checking MOS and Recording
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Education:
Qualified bachelor’s degree on Senior (industrial) vocational High School or the Dept. of Civil/Architecture Engineering of University- related education;
Occupational trained in related engineering fields.
Experience and Qualification:
3-5 years working experience in Construction field.
Competency:
+ Good command of language and computer literacy;
+ Equipped know-how skills to building works;
+ Knowing English and/or Chinese is a plus.
Training:
+ Safety Quality Manual;
+ Standard Procedures of Building Works
+ Be Trained with MOS/ Method of Statement documents, and other activities to ensure QC/QS practices at Site.

Job Locations

Ha Nam
Bắc Giang, Hải Phòng
Hà Nội, Việt Nam

TRITECH is a General Contractor of Consulting and Engineering firm, also a outstanding TAIWAN engineering firm with experienced globalization construction in the world.

Read full company information
100-499 staffs
Phòng Nhân Sự
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam