Supervisor, IT Information SecurityUrgent job

$1000 - $1500 299 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month bonus
Healthcare plan, Training
Transportation allowance, Mobile allowance, Lunch allowance

Mô Tả Công Việc

• Establishing and implementing information security strategies:
• Prepare, Implement and periodically review Information and cyber security policy;
• Prepare, Implement and periodically review Information security function structure, roles and responsibility.
• Perform activities concerning information security including establishment and implementation of information security strategy, implementation of information security measures to secure the stability of electronic financial transaction, Review the information security technology sector (risk assessment).
• Review the adequacy of company rules, regulations and manuals related to information security.
• Maintenance and management of cooperation system for security work with external organizations.
• Inspection of compliance with employee information security laws
• Establishment and implementation of training plans related to information security.
• Shinhan Group information security compliance system management.
• Electronic infringement accident simulation training.
• Electronic financial infrastructure vulnerability analysis and evaluation.
• Prevention, analysis and establishment of countermeasures for information security such as infringement accidents.
• Policy Establishment and review of Information protection system technology.
• Technical management of internal information leakage control.
• Support for the operation of information security (protection) related committees and councils.
• Establish and periodically review policies and related templates for Technology Disaster Recovery and Cyber crisis management
• Other matters relating to information security.


• Operate and administrate Security Solution - SIEM for security events and incidents monitoring.
• Involve investigate, response, and handle Security Incident Management.
• Establish and execute Incident Response Scenarios.
• Management of day-to-day security operations for other Security Solutions (Antivirus solutions, DLP, WAF, Privileged Access Management, Identity Management … etc.).
• Perform and report regular check the IT security compliance requirements.
• Evaluate implementation of security products to make environment more effective and to strengthen security measures.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Education:
• Graduation from university with a degree in Computer Science, Computer Networking.
Experience:
• Over 5 years of IT Security
• Experience in the area of IT Security, knowledge of IT security technologies (SIEM, IDM, MDM, PAM, Vulnerabilities Management, etc.).
• Experience in the area of designing, deploying, configuring, supporting, troubleshooting, debugging and administering Information Security Products (Firewalls, Proxy, IDS/IPS, Load balancers, Antivirus solutions, WAF, DDOS ... etc.).
• Knowledge of Linux based systems and Windows systems, network infrastructure and network security.
Skills required:
• Good skills in external communication (cross-functional teams).
• Ability to manage deadlines and work effectively under pressure.
• Fluent English skill (written and verbal) is required
• Fluent Korean skill (written and verbal) is prefered

Địa Điểm Làm Việc

20Floor, Friendship Tower, 31 Le Duan Street, Bến Nghé Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam gia nhập thị trường bảo hiểm Việt Nam từ tháng 2/2021, có trụ sở chính tại TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và đầu tư tài chính. Với số vốn điều lệ ban đầu là 2.320 tỉ đồng, 100% góp bởi công ty mẹ Shinhan Life Insurance Corporation, Shinhan Life Việt Nam chính thức khai trương và bắt đầu hoạt động kinh doanh vào tháng 1 năm 2022.

Hiện nay, công ty đang tập trung thiết lập kênh phân phối sản phẩm qua kênh đại lý tổ chức, telemarketing và kỹ thuật số để sớm đạt được lợi thế về loại hình bảo hiểm bảo vệ, mang lại những giá trị mới cho khách hàng Việt Nam. Là tân binh nhưng với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm và tài chính từ công ty mẹ Shinhan Life Hàn Quốc, công ty tự tin sẽ mang lại những trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho khách hàng về các sản phẩm, kênh phân phối và dịch vụ khác biệt chưa được khai thác.

Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà Friendship, 31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Trung tâm DVKH: Yoco Building, số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Shinhan Life Insurance Vietnam Limited Liability Company entered Vietnam insurance market from February 2021, with its head office in Ho Chi Minh City, operating in the business of life insurance, health insurance and financial investment. With an initial charter capital of VND2,320 billion, 100% contributed by parent company Shinhan Life Insurance Corporation, Shinhan Life Vietnam has officially commenced its business since January 2022.

Currently, the company is focusing on establishing product distribution channels through organization agency, telemarketing and digital channels to soon gain advantages in insurance protection, bringing new values to Vietnamese customers. As a rookie, but with extensive experience in insurance and finance from the parent company Shinhan Life Korea, Shinhan Life is confident to bring new and interesting experiences to customers about products, untapped distribution channels and services.

Head office: 20th floor, Friendship building, 31 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, City. Ho Chi Minh
Customer Service Center: Yoco Building, No. 41 Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe, District 1, City. Ho Chi Minh

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tầng 20, Tòa nhà Friendship, 31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Vo Thi Thao
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)