System Administrator (Linux)

Login to view salary 289 views - Expires in 9 days

What We Can Offer

13th month salary
Health care 24h
Yearly Company trip

Job Description

1. Quản trị vận hành hệ thống:
- Trực tiếp vận hành hệ thống ảo hóa VMware bao gồm: vSphere, vSAN, vSAN File Services, vCenter, …
- Trực tiếp vận hành các thiết bị vật lý: HCI, Servers, Storage, SAN Switch, …
- Trực tiếp vận hành hạ tầng hệ thống máy chủ Linux (RHEL)
- Trực tiếp vận hành các hệ thống trên nền tảng Linux như: GFS2, Mail Relay (Postfix), Proxy (Squid), FTP, …
- Trực tiếp vận hành hệ thống Veritas Netbackup
- Xử lý các lỗi, sự cố liên quan đến các hệ thống trực tiếp vận hành đã nêu trên.
- Thực hiện bảo trì, cập nhật/nâng cấp phiên bản, bản vá lỗ hổng bảo mật định kì hoặc khi cần thiết trên HĐH máy chủ Linux (RHEL)
- Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo mật và tính sẵn sàng của các hệ thống nêu trên
2. Triển khai dự án:
- Xây dựng các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến hệ thống đối với dự án đã được phân công thực hiện
- Hỗ trợ/Triển khai các hạng mục công việc của dự án/CR theo đúng phạm vi và kế hoạch đã được phê duyệt
3. Bảo trì hệ thống:
- Rà soát, đề xuất thực hiện mua/gia hạn dịch vụ bảo trì cho các hệ thống trực tiếp vận hành như: Redhat, VMware, …
Read full Job Descriptions

Job Requirements

1. Age: 33 tuổi
2. Experience:
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản trị vận hành và có kiến thức chuyên sâu về hệ thống ảo hóa VMware, Linux, …
- Làm việc thành thạo với Shell Script.
- Có kinh nghiệm quản trị vận hành hệ thống máy chủ Windows, Veritas Netbackup, PAM là 1 lợi thế
- Có kiến thức về hạ tầng trên Cloud (AWS, ...) là 1 lợi thế
- Có kinh nghiệm về khắc phục sau thảm họa bao gồm cả quy trình làm việc, các chính sách và thủ tục.
- Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty tài chính, ngân hàng là 1 lợi thế
- Có các chứng chỉ liên quan đến hệ thống như LPI, MCSA, VMware, … là 1 lợi thế

Job Locations

31F, West Tower, LOTTE Center, Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Being a boost engine of LOTTE Group which carries out the best performance in business areas of distribution, manufacturing/construction, chemicals, finance and service, LOTTE DATA COMMUNICATION is a company specialized in IT services and is leading the informatization of 21 C. Since the establishment in 1996, LOTTE DATA COMMUNICATION is maximizing the business value of our clients by enhancing the level of informatization with our organized IT services including System Management(SM), System Integration(SI), IT consulting and e-biz.

Read full company information
Ho Chi Minh: 11th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7. Hanoi: LOTTE TOWER, Liễu Giai, Cầu Giấy
100-499 staffs
HR Department
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.