System Support Officer (IT)

Đăng nhập để xem mức lương 683 lượt xem - Hết hạn trong 23 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary
Soft skill training and product knowledge trainings

Mô Tả Công Việc

We are looking for a System Support Officer to join our Vietnam team. You will provide hardware and software technical support to internal system users, and work closely with cross-functional partners in global projects.

- Provide technical support to internal users through different channels available
- Troubleshoot problems with hardware/software installation
- Configure and install computer systems and provide O365 training to new users
- Collaborate with the global team to make sure the local system aligns to the same standard
- Support the full cycle of system implementation and maintenance for local or global IT project deployment
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Degree holder/High Diploma in Computer Science, Information Technology or relevant disciplines
- Minimum 2 years of hands-on experience in IT user support or IT consultancy environment
- Highly skilled in handling Windows, Mac Profile Manager Support, and MDM software
- Additional expertise in O365 will be a plus
- Self-motivated, dynamic, and passionate in the field with an eagerness to learn
- Proficiency in both written and spoken English
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Địa Điểm Làm Việc

1 Dinh Le Street, Ward 12, District 4

Established in Vietnam for over twenty years and represent large mail order companies, hypermarkets, retailers as well as wholesalers.

Xem toàn bộ thông tin công ty
1 Dinh Le, District 4
100-499 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam