Talent Acquisition Expert (Chuyên Gia Thu Hút Nhân Tài) - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Hết hạn trong 3 ngày
1343 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

1. General information (Thông tin chung)

Position: Talent Acquisition Expert. Vị trí: Chuyên gia thu hút nhân tài

Dept: HR Division. Khối: Nhân sự

Line manager: Head of Project. Quản lý trực tiếp: Trưởng Dự án

Location: HCMC. Địa điểm làm việc: TP.HCM


2. Main duties (Công việc chính)

- Design solutions to boost recruitment process.

Thiết kế các giải pháp thúc đẩy tiến trình tuyển dụng.

- Determine tools to enhance and develop talent mapping.

Xây dựng các công cụ để nâng cao và phát triển sơ đồ nhân tài.

- Design solutions to communicate recruitment brand, EVP to attract talents.

Thiết kế các giải pháp truyền thông thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông EVP để thu hút nhân tài.

- Design and implement training programs to enhance recruitment capacity for recruitment team and hiring managers.

Thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo để nâng cao năng lực tuyển dụng đối với các chuyên viên tuyển dụng và các quản lý phòng ban.

- Other tasks relate to project.

Những nhiệm vụ khác liên quan đến dự án.

- Cooperate with HR division to implement all deliverables of project in actual business activities.

Hợp tác với Khối Nhân sự để triển khai tất cả các giao phẩm của dự án vào hoạt động thực tiễn.

Yêu cầu công việc

3. Requirements (Yêu cầu)

- Education background: University degree in HR or related fields.

Trình độ: Cử nhân đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc các lĩnh vực liên quan

- Experience (Kinh nghiệm):

• At least 8 years of experience in recruitment or HRBP.

Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng hoặc đối tác nhân sự.

• Proven track record of successfully developing and implementing recruitment strategies and initiatives.

Đã triển khai thành công sáng kiến và chiến lược tuyển dụng.

• At least 3 years management level from deputy manager and above.

Có kinh nghiệm quản lý tối thiểu 3 năm từ cấp phó phòng trở lên.

- Skills (Kỹ năng):

• Strong leadership abilities and self – motivated.

Khả năng lãnh đạo và tự tạo động lực.

• Excellent communication and interpersonal skills.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

• Strategic mindset with the ability to design and implement recruitment initiatives that align with organizational goals.

Tư duy hệ thống với khả năng thiết kế và triển khai sáng kiến tuyển dụng để đáp ứng được mục tiêu của tổ chức.

• Solid understanding of HR practices.

Hiểu biết sâu sắc về thực tiễn vận hành nhân sự.

• Exceptional organizational and project management skills, with the ability to manage multiple priorities and meet deadlines.

Kỹ năng tổ chức và quản lý dự án dự án, với khả năng quản lý nhiều công việc ưu tiên và đáp ứng được thời hạn.

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Đa dạng hoạt động du lịch, team-building hằng năm

Chăm sóc sức khoẻ

Mức lương cạnh tranh

Đào tạo

Lộ trình thăng tiến rộng mở dành riêng cho bạn
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

16/04/2024

Nhân viên

Nhân Sự/Tuyển Dụng > Tuyển Dụng

Leadership, Interpersonal Communication, HRBP, Recruitment, Talent Acquisition

Ngân hàng

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Từ khoá:
Trang chủViệc làmNgân hàngNgân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank)Talent Acquisition Expert (Chuyên Gia Thu Hút Nhân Tài) - Hồ Chí Minh
Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank)
Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank)
Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank)

Toà nhà HD - 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

(Xem bản đồ)
10.000-19.999 nhân viên
Phòng Tuyển dụng

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết
Trang chủViệc làmNgân hàngNgân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank)Talent Acquisition Expert (Chuyên Gia Thu Hút Nhân Tài) - Hồ Chí Minh