Talent Officer

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 474 lượt xem - Hết hạn trong 26 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Healthcare Plan
Career growth opportunities
English class and variety of workshops provided

Mô Tả Công Việc

Our Talent Officer is responsible for finding, recruiting, hiring – and retaining – talented employees, in charge of planning, developing, and implementing an effective Talent strategy for our design studio. He/she will participate in (co) building a strong Employer culture. He/she is entrusted with an ongoing quest to discover talents, build a strong employee culture and ensure great integration and relationships with both candidates and the actual team. Also being connected and involved with the art and design scenes.
To excel as Talent Officer/Manager, we expect you to be experienced in full-cycle recruiting and employment culture. You should have a sharp eye for talented people and a steady commitment to help them find success in our company.
Job duties include (non-exhaustive list):
- Determine current staffing needs and producing forecasts with the Operation HOD
- Develop a sustainable talents strategy
- Perform sourcing to fill open positions and anticipate future needs
- Plan and conduct recruitment and selection processes (interviews, screening calls etc. )in cooperation with Head of Department
- Supervise recruiting process with the HOD
- Take steps to ensure positive talent’s experience
- Lead employer culture initiatives
- Create/maintain the team’s development activities
- Design, plan and execute employer’s culture activities
- Use and maintain the HR systems and tools such as an Base.vn is a plus
- Develop and plan procedures for improving the candidate and employees experience
- Propose employee benefits according to observed needs aligned with the employer’s culture
- Conduct employee satisfaction surveys and individual assessment, Use metrics to create reports and identify areas of improvement
- Develop relationship with the design scenes, school, university or training center
- Organize and/or attend career and job fairs at chamber of commerce, schools or universities
- Responsible for the employee social areas

Chuyên viên phát triển nhân tài chịu trách nhiệm tìm kiếm, tuyển dụng – và giữ chân – những nhân viên tài năng, lập kế hoạch, phát triển và triển khai chiến lược Nhân tài hiệu quả cho xưởng thiết kế của chúng tôi. Anh ấy / cô ấy sẽ tham gia (đồng) xây dựng văn hóa công ty. Được giao nhiệm vụ liên tục khám phá tài năng, xây dựng văn hóa việc làm bền vững và đảm bảo sự hòa nhập và mối quan hệ tuyệt vời với cả ứng viên và nhóm thực tế, kết nối và tham gia vào môi trường nghệ thuật - thiết kế
Để trở nên xuất sắc với tư cách là nhân viên/Quản lý Thu hút Nhân tài, chúng tôi kỳ vọng bạn phải có kinh nghiệm tuyển dụng đa dạng, và xây dựng thương hiệu tuyển dụng . Bạn nên có con mắt sắc bén trong việc tìm kiếm người tài và sự cam kết dẫn dắt họ tới thành công trong công ty.
Trách nhiệm:
- Xác định nhu cầu nhân sự hiện tại và đưa ra dự báo với Trưởng bộ phận (HOD)
- Xây dựng chiến lược nhân tài bền vững
- Thực hiện tìm nguồn cung ứng để lấp đầy các vị trí mở và dự đoán nhu cầu trong tương lai
- Lập kế hoạch và thực hiện các quy trình tuyển dụng và lựa chọn (phỏng vấn, gọi sàng lọc, v.v.) với sự hỗ trợ của HOD
- Giám sát quy trình tuyển dụng cùng HOD
- Đảm bảo trải nghiệm tốt nhất dành cho nhân tài
- Tạo ra các chương trình thúc đẩy văn hóa công ty, các hoạt động phát triển đội ngũ nhân viên
- Có kinh nghiệm sử dụng các hệ thống quản trị nhân sự như Base.vn là một điểm cộng
- Phát triển các quy trình làm việc nhằm nâng cao trải nghiệm của ứng viên và nhân viên
- Xây dựng các chính sách phúc lợi cho nhân viên dựa trên nhu cầu thực tế, đồng nhất với văn hóa công ty
- Thực hiện các khảo sát về eNPS, các bài đánh giá hiệu suất nhân viên. Sử dụng dữ liệu để xác định những khía cạnh cần cải thiện của nhân viên
- Phát triển hợp tác với các học viện, trường đào tạo, trường đại học về lĩnh vực thiết kế
- Tổ chức và tham dự các ngày hội tuyển dụng, hội thảo nghề nghiệp
- Kết nối giữa các nhân viên trong công ty
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

The Talent Officer should have the following qualifications/skills:
- A degree in Human Resources Management, business administration, or a relevant experience in related field
- Proven experience in recruitment role
- Excellent interpersonal and communication skills in English and Vietnamese
- Knowledge of human resources and labour laws
- Knowledge of job posting sites and professional social media platforms such as LinkedIn, Facebook, Instagram
- Ability to multi-task, flexibility and being creative
- Understanding of all selection methods and techniques
- Proficient in the use of social media and job boards
- Willingness to understand the duties and competencies of different roles
- Working knowledge of Applicant Tracking Systems (ATS) and databases
- Great soft skills & Well-organized
- A leader and strategic thinker
- Being aware and involvement with the art and design scene is a plus

Yêu cầu đối với Chuyên viên phát triển nhân tài:
- Bằng đại học, sau đai học về ngành quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, hoặc có kinh nghiệm liên quan trong ngành
- Kinh nghiệm trong vai trò tuyển dụng
- Kỹ năng giao tiếp xuất sắc bằng tiếng Anh và tiếng Việt
- Có kiến thức về nhân sự và luật lao động
- Có kiến thức về các trang web đăng việc làm và các nền tảng truyền thông xã hội việc làm như LinkedIn, Facebook, Instagram
- Có khả năng đa nhiệm, linh hoạt và sáng tạo
- Có hiểu biết về các cách lựa chọn ứng viên
- Sử dụng thành thạo mạng xã hội và bảng việc làm
- Sẵn sàng hiểu nhiệm vụ và năng lực của các vai trò khác nhau
- Kinh nghiệm về Hệ thống theo dõi ứng viên (ATS) và cơ sở dữ liệu
- Kỹ năng mềm và khả năng sắp xếp công việc tốt
- Có khả năng lãnh đạo và tư duy chiến lược
- Có hiểu biết và tiếp xúc với lĩnh vực nghệ thuật - thiết kế là một điểm cộng

Địa Điểm Làm Việc

Tầng 10, Block B, Tòa nhà SAMCO, 326 Võ Văn Kiệt, p. Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Shuttlerock is a young advertising agency focused on short-format video ads founded in New Zealand in 2011. We are now a global company with more than 300 employees and with offices in New York, Los Angeles, Austin, Berlin, Paris, London, Singapore, Tokyo, Nelson, and Ho Chi Minh City.

To learn more about Shuttlerock: https://www.shuttlerock.com/

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tầng 10, Block B, Tòa nhà Samco, 326 Võ Văn Kiệt, p. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
100-499 nhân viên
HR. Dept
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)