Teaching Assistant Supervisor (Operations Supervisor)

Teaching Assistant Supervisor (Operations Supervisor)

Đăng nhập để xem mức lương 1584 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary
Premium Healthcare card
14 days full paid leave

Mô Tả Công Việc

Performance KPIs
- Revenue: 50%
- Enrolment: 25%
- Contribution: 25%
Responsibilities
1 . Training and Development
- Conduct Workshop/Training for TA and Operation
- Suggest courses to Academic/HO
- Operation Officer and TA Development

2. Property management
- Maintain the building (office, classrooms, corridors, lobby, stairs, lifts, WCs, etc) in proper conditions: tidy, clean and safe;
- Maintain all facilities and equipment in proper conditions: clean, safe and workable;

3. Staff supervising
- Observe/monitor to make sure Operation Officer’s performance is accurate and professional;
- Monitor to make sure Operation Officer follow policies, procedures, instructions, internal regulations and standards;
- Check ERP to make sure every process is applied correctly;
- Arrange staff working schedule

4. Inventory
- Responsible for appropriate forecast and ordering of books and materials for centre use

5. Course administration
- Before a class start: classroom, teacher, TAs, books, CDs, POS, resources;
- Monitor ILA parents to make sure all information correct

6. Class schedule
- Work closely with sales and care team to merge or fill classes to burn revenue
- Monitor all class to alert CM to avoid delay or cancel
- Work close with sales and care team to forecast new classes

7. Scheduling
- Supervise SE to make sure smart and correct scheduling
- Work with AM to monitor and forecast teachers on time

8. TA management
a. Teaching Assistant recruitment
- Forecast TA
- Recruitment process
- Induction

b. Scheduling
- Scheduling (Class/Substitution/Supervision/Level Testing)
- Supporting Tasks
- Taking class when requested
- Cover absent TA/absent Level Tester when requested
- Arrange right TA for right class
- Smart Scheduling

c. Remuneration
- TA Salary/Scale raise
- Contract
- Loyalty Award
- Excellent Award
- Leave and Termination

d. TA Performance management
- Observation: conduct, corrective action
- Performance Appraisal
- Disciplinary Process
- TA SS: conduct, follow up improvement action

Social/Motivation activities
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Qualifications
 Prefer 03 years working experience in foreign company and in service product
 Prefer working experience in an educational organisation
 University graduated
 Ability to work independently and as part of a team
 Fluent in both English and Vietnamese

Skills
a. Leadership/ownership
b. Management skills
c. Team building and Communication skills
d. Problem solving skills
e. Training and coaching skills
f. Well-organise and detail management
g. Ability to work independently and as a part of the team

Language: Fluent in both English and Vietnamese (Upper - intermediate level)

Computer: Familiar with Microsoft Office
Other requirements: Be able to work on shifts and travel
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

ILA Vietnam is a foreign-owned educational and training company. We offer a broad range of educational programmes and services, including:
• English language programmes for children and adults
• International exam preparation
• Teaching Training
• Corporate training
• Overseas study placement services and consultation
In 2014, we educated more than 35,000 students at ILA centres in Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Vung Tau.
We make considerable and continuous investments in our programmes, services and facilities to ensure that our students receive an education of the very highest standard.

ILA Vietnam là một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếng Anh có vốn sở hữu nước ngoài, chuyên cung cấp các chương trình học và dịch vụ bao gồm:
• Chương trình giảng dạy Anh ngữ dành cho trẻ em và người lớn
• Chương trình luyện thi các kỳ thi quốc tế
• Chương trình đào tạo giáo viên
• Đào tạo doanh nghiệp
• Trung Tâm Du Học ILA
Năm 2014, ILA có hơn 35.000 học viên đang theo học tại tất cả các trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Vũng Tàu.
ILA luôn chú trọng đầu tư và cập nhật liên tục đối với các chương trình học, dịch vụ, trang thiết bị dạy và học tại tất cả các cơ sở nhằm đảm bảo mỗi học viên theo học với ILA đều nhận được sự đào tạo theo tiêu chuẩn cao và chuyên nghiệp.

Xem toàn bộ thông tin công ty
146 Nguyen Dinh Chieu, Ward 6, Dist. 3, HCMC
100-499 nhân viên
HR Department
ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ KINH TẾ TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG (MEBF) TẠI CFVG

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ KINH TẾ TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG (MEBF) TẠI CFVG

100% các khóa học được giảng dạy bởi các giáo sư quốc tế chất lượng cao đến từ châu Âu

06 Giờ chuyên đề chia sẻ thực tiễn về bối cảnh Việt Nam với các chuyên gia và quản lý cao cấp tại những định chế tài chính hàng đầu

02 tuần học tập thực tế tại ngân hàng và tập đoàn tài chính nổi tiếng tại Paris Pháp