Technical Manager Urgent job

Technical ManagerUrgent job

VietnamWorks' Client
Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
$2000 - $4000 707 lượt xem - Hết hạn trong 12 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary, yearly bonus
SHUI Insurance, Premium Health Care +++

Mô Tả Công Việc

*Purpose & role:

Technical department is a functional department which covers all technical matters such as technical support, R&D, quality improvement, technical consultant, technical & product training, warranty approving, customer complaint handle, and other assigned tasks.

Phòng kỹ thuật là phòng chức năng bao gồm tất cả các vấn đề kỹ thuật như hỗ trợ kỹ thuật, R&D, cải tiến chất lượng, tư vấn kỹ thuật, đào tạo kỹ thuật & sản phẩm, phê duyệt bảo hành, giải quyết khiếu nại của khách hàng và các nhiệm vụ được giao khác.

Technical manager leads the department to ensure all activivies run smoothly and contribute to the success of the business as well as develop a stable and excellent team./ Trưởng phòng kỹ thuật lãnh đạo bộ phận để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ và đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp cũng như phát triển một đội ngũ ổn định và xuất sắc.

1. Technical support
- All technical support requirements from ASCs, freelancers, and after-sales service team are responded to immediately and correctly/ Tất cả các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ ASC, dịch giả tự do và nhóm dịch vụ sau bán hàng đều được đáp ứng ngay lập tức và chính xác
- Installation and technical training for both internal and external partners/ Đào tạo cài đặt và kỹ thuật cho cả đối tác trong và ngoài nước.
- Involve directly in handling issues regarding complaints about products/ Tham gia trực tiếp xử lý các vấn đề liên quan đến khiếu nại về sản phẩm
- Join with after sales service team to handle customers complains regarding products’ isuees/ Tham gia với nhóm dịch vụ sau bán hàng để xử lý các khiếu nại của khách hàng liên quan đến các vấn đề về sản phẩm.
- Site survey or joining installation products directly (if necessary)/ Khảo sát mặt bằng hoặc trực tiếp tham gia lắp đặt sản phẩm (nếu cần)
- Product consultant (if necessary)/Tư vấn sản phẩm (Nếu cần)
- Propose ideas to complete technical procedures/ Đề xuất cải tiến hoặc hoàn thiện quy trình Kỹ thuật.

2. R&D
- Review exists products to propose and work with the factory to fix issue and enhance the performance/ Rà soát các sản phẩm tồn tại để đề xuất và làm việc với nhà máy để khắc phục sự cố và nâng cao hiệu suất
- Review competitors’ products to assess and then making reports when necessary, such as when competiors launch new products, new technologies, when we need to do some comparisons, etc. / Xem xét sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để đánh giá và làm báo cáo khi cần thiết như khi đối thủ ra mắt sản phẩm mới, công nghệ mới, khi cần thực hiện một số so sánh, v.v.
- Work with factories to adapt and develop suitable products for Vietnam market/ Làm việc với các nhà máy để điều chỉnh và phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam.

3. Warranty approving
- Review and then approve or reject warranty requirements from service partners and ensure the approvements are followed tightly company’s warranty policy and on time./ Xem xét và sau đó phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu bảo hành từ các đối tác dịch vụ và đảm bảo các phê duyệt được tuân thủ chặt chẽ theo chính sách bảo hành của công ty và đúng thời hạn.
- Collect and storage data and information to support for payments for ASCs, freelancers/ Thu thập và lưu trữ dữ liệu và thông tin để hỗ trợ thanh toán cho ASC, dịch giả tự do
- Study and propose procedures, and processes improvements regarding warranty approving/ Nghiên cứu và đề xuất các quy trình, quy trình cải tiến liên quan đến phê duyệt bảo hành

4. Other tasks
Based on the daily operation and business requirements, the superior can assign other tasks to support the growth and operation runs smoothly/ Căn cứ vào yêu cầu hoạt động và kinh doanh hàng ngày, cấp trên có thể phân công các nhiệm vụ khác để hỗ trợ tăng trưởng và vận hành diễn ra suôn sẻ

5. KPIs
5.1 Product defect rate/ Tỷ lệ lỗi sản phẩm
5.2 Complaint rate/ Tỷ lệ khiếu nại
5.3 No of new products per year/Số lượng sản phẩm mới hàng năm
5.4 No of trainings per year/Số lượng đào tạo hàng năm
5.5 Others/ Khác
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

*Deliver Results/ Kết quả đảm bảo
The drive and ambition to achieve goals/objectives of company or to deliver outstanding customer service.
/Động lực và tham vọng đạt được các mục tiêu/mục tiêu của công ty hoặc cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc

*Manage Self/Quản trị bản thân
Managing our own emotions to remain calm, focused and optimistic while dealing with a constant stream of tough demands./ Quản lý cảm xúc của chính chúng ta để giữ bình tĩnh, tập trung và lạc quan trong khi giải quyết một loạt các yêu cầu khó khăn liên tục.

*Work With Others/Xây dựng mối quan hệ
Building relationships and collaborating with others (e.g. customers, colleagues, partners) to achieve our mission.
Xây dựng mối quan hệ và hợp tác tốt với khách hàng và các bộ phận khác (đồng nghiệp, đối tác) để hoàn thành mục tiêu của công ty

*Leadership/Lãnh đạo
The ability to inspire others to achieve company objectives and to hold them accountable for high standards of performance./ Khả năng truyền cảm hứng cho những người khác để đạt được các mục tiêu của A.O.Smith và buộc họ phải chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn hiệu suất cao.

*Follow up
Ensure every task, job, and duty are kept an eye on, do not miss and leave them in Limbo status/ Đảm bảo mọi nhiệm vụ, công việc và nhiệm vụ đều được theo dõi, không bỏ sót và để chúng ở trạng thái Limbo

* Education/Học vấn Technical or engineering univerisities/Tốt nghiệp trường về kỹ thuật

* Experience/Kinh nghiệm At least 05 years in the same position and experiences in water treatment is an advantage/Ít nhất 05 năm kinh nghiệm, ưu tiên trong ngành hàng lọc nước…

Địa Điểm Làm Việc

Láng Hạ, Hà Nội

Về Chúng Tôi

A. O. Smith Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài, trực thuộc tập đoàn A. O. Smith Corporation thành lập năm 1847, có trụ sở tại Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ. A. O. Smith có chi nhánh ở khắp các châu lục, tại hơn 40 quốc gia với hơn 16,000 nhân viên, trong đó có Việt Nam.

Được niêm yết trên thị trường chứng khoán New York (NYSE), A. O. Smith là một trong những nhà sản xuất thiết bị máy nước nóng dân dụng và thương mại hàng đầu thế giới, đồng thời là nhà sản xuất các sản phẩm máy lọc nước dân dụng và máy lọc không khí.

Năm 2018, A. O. Smith chính thức có tên trong danh sách S&P 500 (1 trong 500 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường lớn nhất tại Mỹ); và được Industry Week bình chọn là 1 trong 50 “Nhà Sản Xuất Tốt Nhất Hoa Kỳ”. Năm 2019, với chế độ phúc lợi tốt, A. O. Smith được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất bởi tạp chí Milwaukee Journal Sentinel.

Tại Việt Nam, A. O. Smith gia nhập thị trường từ năm 2015, đến nay đã có hơn 1000 điểm phân phối trên toàn quốc, và luôn được xem là thương hiệu tiên phong dẫn dắt thị trường trong ngành xử lý nước. A. O. Smith tự hào mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng bằng sự liên chính, trung thực trong hoạt động kinh doanh và chế độ phúc lợi tốt cho nhân viên.

Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

Gross salary

Market-competitive based on skills & experience; negotiable

Awards

KPI rewards

Extra Bonus

13th month salary, Quarterly Incentive, Yearly bonus

Healthcare Plan

Premium Health Care

Team Activities

Annual Team Building, Weekly Happy time

Allowance

Attractive Business Allowance Policy

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

Tầng 12, tòa nhà Harec số 4A Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Liên Hệ

HR Dept

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)