Technical Service Staff (Automobiles)

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Đăng nhập để xem mức lương 158 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive benefit package
Provide social insurance as regulations
Transportation support

Mô Tả Công Việc

- Technical Support to dealer technician.
- Investigate quality problem and collect related technical information.
- Make technical report.
- Support warranty claim case
- Support of service shop facility improvement
- Train dealer technician (follow content of company's training]
- Support of training activity.
- Support of service members from technical side.
- Other duties assigned by Head of section.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor Degree in Automotive Engineering or related fields
- 3 years experiences of technical/service
- English (business level)
- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Personality; Honest, have a sense of responsibility

Địa Điểm Làm Việc

Hanoi

Navigos Search is the leading, most experienced and highly qualified executive recruitment firm in Vietnam. Our mission is to help people and companies achieve their dream. We do this by matching talented individuals to the jobs for which they are best suited, ensuring that our clients have the right people on board that they need to succeed, and our candidates land the job of their dream. We accomplish this mission thanks to our strong expertise in local labor market, an established and broad network of clients and candidates and a proven recruitment method of international standards.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Hanoi
100-499 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.