Technical Supervisor - Sewing Production (Demin & Jean)

Technical Supervisor - Sewing Production (Demin & Jean)

Negotiable 154 views - Expires in 5 days

What We Can Offer

Lương tháng 13
Chế độ bảo hiểm
Xe đưa rước

Job Description

- Trước khi triển khai mẫu hàng mới, kỹ thuật chuyền may sẽ nhận được tài liệu kỹ thuật cho mã hàng.
- Kiểm tra tài liệu kỹ thuật, kiểm tra rập, nghiên cứu quy cách may, kiểm tra chất lượng mã hàng, dự tính sử dụng máy móc thiết bị nào cho từng công đoạn, mật độ mũi chỉ, màu chỉ,...tương ứng theo tài liệu kỹ thuật
- Thực hiện rải chuyền, triển khai kỹ thuật cho chuyền may khi có đơn hàng mới.
- Thu thập và xử lý các vấn đề chuyên môn kỹ thuật may.
- Kiểm soát chất lượng kỹ thuật sau khi triển khai.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp may mặc, Demin & Jean
- Thành thạo công chuyên môn trong việc theo dõi đơn hàng, mã hàng
- Hiểu biết về lưu trình, kỹ thuật Demin & Jean

Job Locations

Lô 225, KCN Amata, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Saitex International Dong Nai (VN)is 100% foreign invested company specializing in manufacturing denim garments exported to American and European market. We established in 2002 as representative office and since then has expanded rapidly to 5 factories located in Dong Nai province with over 4000 employees.
With missions and values in being conscious of social responsibility as a professional organization in providing solutions that bring together a sustainable natural and build green environment, we are always to committee to satisfy our customer and interest parties ‘expectations to align to philosophy:
1. Respect for people and community
2. Gentle to the earth
3. World-class company
4. Multicultural harmony
5. Challenging improvement

Read full company information
Plot 225, Amata IZ, Bien Hoa, Dong Nai
HR Team
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)