Technical Support Agent Urgent job

Technical Support AgentUrgent job

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
$800 - $800 1503 lượt xem - Hết hạn trong 11 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Monthly bonus
Free snacks everyday and one free lunch every Friday

Mô Tả Công Việc

What you do:
1. Answering questions from customers via live chat/tickets
2. Customization and troubleshooting via CSS and Javascript
3. Installation (basically just copy/paste stuff in the right place)
4. Work from 7.30am - 4.30pm, fixed schedule

What you get:
1. $800/month (Gross)
2. No official 13th month bonus but other compensations are available
3. Private and Social insurance
4. Free snack and parking
5. Company laptop
6. Career path to be dev
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

What we need:
1. Technical background - Computer science degree OR self learning to be Developer
2. English - Intermediate level
3. Self-research
You can also apply directly here
https://careers.judge.me/jobs/Z0nKW9fdfZbo/technical-customer-support

Địa Điểm Làm Việc

15 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Judge.me is a start-up with a remote team of 2 developers, 5 customer support team members, one UI/UX designer, our CTO, our CEO, and our founder. The team has its origins in Belgium, Romania, Germany, Great Britain, the Netherlands, Brazil, Peru, the United States, and Vietnam. Judge.me is laser-focused on developing a product that makes a difference while upholding the highest standard of customer support.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tòa nhà Sonatus, 15 Lê Thánh Tôn, Quận 1
10-24 nhân viên
Team lead
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)