Telco Structural Drafter / Họa Viên Phác Thảo Thiết Kế Viễn Thông

Telco Structural Drafter / Họa Viên Phác Thảo Thiết Kế Viễn Thông

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 238 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary (compulsory)
Premium healthcare insurance (PIT), Accident insurance 24/24, SOS worldwide insurance
15 days Annual leave per year

Mô Tả Công Việc

We are now expanding our team in Vietnam and seek talented and highly motivated individuals for the following position:

- In this position you will join our Telecommunications business as a Design Drafter, where you will play an integral part in a team of highly skilled specialists that ‘bring ideas to life’ for our clients across all types of Telecommunications projects.

- Ở vị trí này, ứng viên sẽ tham gia vào các dự án Viễn thông của công ty với tư cách là người phác thảo thiết kế, ứng viên sẽ đóng vai trò quan trọng trong một nhóm các chuyên gia có tay nghề cao, mang ý tưởng đến cuộc sống và đến với khách hàng trong tất cả các loại dự án Viễn thông.

- You will work on 5G deployment projects in HCMC.

-Ứng viên sẽ làm việc trên các dự án triển khai 5G tại TP HCM.

- You will produce AutoCAD drawings using AutoCAD and Inventor for installation and construction works on our Client and Customer owned sites as per their requirements to a high-level of quality as well as maintaining an exceptional library for these sites.

- Ứng viên sẽ thiết kế các bản vẽ CAD để cài đặt và xây dựng trên các trang web của Khách hàng theo yêu cầu với chất lượng cao, chuẩn bị và duy trì các bản vẽ và thư viện tiêu chuẩn CAD đặc biệt cho các trang web này.

- Being to contact person for the design drafting staff.

- Là người đứng đầu tiếp nhận thông tin của nhóm họa viên thiết kế.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- 3+ years Structural drafting experience with very strong structural drafting and steel detailing experience.

- 3+ năm kinh nghiệm họa viên kết cấu thép

- Proficiency in using AutoCAD.

- Sử dụng thành thạo AutoCAD

- Sound knowledge of industry drafting practices.

- Kiến thức vững chắc về thực hành phác thảo ngành

- Experience with Modelling programs such as Revit or Inventor.

- Có kinh nghiệm với các chương trình Mô hình hóa như: Revit hoặc Inventor

- Strong knowledge of industry drafting practices and an ability to implement correct practices and standards for the drafting team.

-Có kiến thức về các thông lệ soạn thảo trong ngành và khả năng thực hiện các thông lệ và tiêu chuẩn chính xác cho nhóm soạn thảo

- Knowledge of structure industry (i.e. tower & monopole structures, Plinth, footing, steel, etc.) is highly regarded

- Kiến thức về ngành kết cấu (tức là cấu trúc tháp và đơn cực, chân móng, thép, Plinth, v.v.) được đánh giá cao

- Engineering certificate OR Industry accepted Computer Aided Drafting training course

- Chứng chỉ kỹ thuật HOẶC ngành được chấp nhận trong khoa đào tạo CAD

- Customer service orientated and problem-solving approach

- Định hướng dịch vụ khách hàng và kỹ năng tiếp cận giải quyết vấn đề

Salary: Attractive salary with bonus

Fixed Allowances:
- New Year Holiday VND 500,000
- Tet’s gifts (Female satff only) VND 1,000,000
- Tet Holiday VND 1,000,000
- Int’l Women Day (Female staff only) VND 500,000
- Labor Day VND 500,000
- Int’l Children Day (amount per child) VND 200,000
- Vietnam Woman Day (Female only) VND 300,000
- VN Independence Day VND 500,000

Benefits
- 15 days Annual leave per year;
- 100% salary for probation period;
- Premium healthcare insurance (PVI), Accident Insurance 24/24, SOS worldwide insurance;
- Fixed 13th month salary, API – Annual Performance Incentive (Bonus)
- Regular appropriate on-job and oversea training courses;
- Company trip: 2 domestic trips for all and 1 oversea trip for 3 years serviced employee.

Location: Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, District 3, HCMC
For more information about Aurecon, please visit: www.aurecongroup.com

Địa Điểm Làm Việc

Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, District 3, HCMC

Headquartered in Australia, Aurecon is a leading international engineering, design, advisory company bringing vital engineering experience, technical capability and design expertise to an extensive range of markets.

Over the past 85 years, our team of more than 5,000 experts located in over 30 cities across the globe have collaborated with our clients and partners to reimagine, shape and engineer clever, innovative and sustainable solutions to solve some of the world’s most complex challenges.

In Asia, where the region is undergoing rapid transformation in areas of sustainability, digital and infrastructure, we lead by being innovative, flexible and nimble. We embrace design-led thinking – an approach that is guided by digital engineering, the user experience and sustainability – ensuring that the work we do is future ready and one that leaves a legacy for the next generation.

We seek to foster human achievement in all aspects of our work. We empower our people to make a difference through innovation and teamwork and our projects are widely recognized for engineering and technical excellence.

Aurecon employs inspirational and energetic people. We aim to recruit and retain the best talent and we are committed to unleashing the potential of our people by challenging them with interesting work and giving them the support and autonomy they need to achieve their goals.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, District 3, HCMC
100-499 nhân viên
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.