Test Engineer

Login to view salary 485 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

15 months salary per year
Work in well - equipped and professional IT environment and IT community;
To be trained and/or instructed by Japanese Specialists in Vietnam as well as in Japan and others;

Job Description

ROLE AND RESPONSIBILITIES
• As test engineer of testing project:
• Investigate system/software specifications to define test targets and test objectives.
• Design, and create test cases, execute, and analyze test results.
• Feasibility Study for Automation Test.
• Implement automation test script, solution for Web Application or PC Application
• Participate in troubleshooting of issues with different teams to drive towards root cause identification and resolution.
• Record detailed metrics and monitor to track the progress and outcomes of the testing process.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

QUALIFICATIONS AND EDUCATION REQUIREMENTS
• Bachelor’s degree or equivalent in Electronic & Telecommunication, Computer Science, Information Technology, or related fields

PREFERRED SKILLS
• At least 01 years’ experience in software development (requirement analysis, design, coding, testing), especially in application on PC (C/C++, C#, Java programming…)
• At least 01 years’ experience in software testing, directly involve in making test design & test specification
• Experience in automation test for PC application & Web application, familiar with automation test frameworks (Selenium, Appium, Ranorex, TestNG, …) is an advantage.
• Familiar with bug tracking process & system
• Prefer members have ISTQB Foundation Level.

ADDITIONAL NOTES
• Understanding/experiences in development process is an advantage.
• Team working, open minded, long-term commitment & self-motivated.
• Good inter-personal and communication skills with customers and project members.
• Adapt quickly with new domain, ready to work & study new technologies
• Able to work under high pressure.
• Appropriate English language fluency, focus on reading & writing
• Japanese: motivation to learn Japanese. JLPT N3 or higher is a plus.

Job Locations

16 Floor - VIT Tower, 519 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi
View full Company Profile

Được thành lập từ năm 2007, Toshiba Software Development (Việt Nam) (TSDV) là một trong 03 trung tâm nghiên cứu phát triển phần mềm thuộc Tập đoàn Toshiba, Nhật Bản. Chúng tôi tham gia phát triển phần mềm cho các hệ thống và giải pháp công nghiệp của tập đoàn Toshiba trong các lĩnh vực: Năng lượng, Hệ thống & Giải pháp Cơ sở Hạ tầng, Thiết bị Điện tử và Lưu trữ, Giải pháp IoT trong Công nghiệp.

Kỹ sư phần mềm tại TSDV được yêu cầu tham gia đầy đủ quá trình phát triển phần mềm từ phân tích thiết kế, lập trình đến kiểm thử chất lượng phần mềm. TSDV hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình người kỹ sư có kỹ năng toàn diện về tư duy/giải pháp phát triển phần mềm hơn là chỉ duy nhất kỹ năng lập trình. Những kỹ năng này sẽ được bổ sung và hoàn thiện dần trong quá trình làm việc và học tập tại TSDV.

Ngoài kỹ năng về lập trình chuyên nghiệp, kỹ sư phần mềm tại TSDV cần phải có những kiến thức chuyên môn đặc thù trong các lĩnh vực sản phẩm của Tập đoàn như năng lượng, giao thông, vân vân. Những kiến thức này sẽ được bổ sung trong quá trình làm việc và học tập tại TSDV. Những ứng viên có nền tảng về các lĩnh vực liên quan là một lợi thế.

Các sản phẩm phần mềm được phát triển bởi TSDV rất đa dạng, trải dài từ firmware sát với phần cứng, OS, Platform /Framework tới các ứng dụng dùng trong công nghiệp trên desktop hoặc trên nền tảng web. Ngoài ra, có các lĩnh vực phát triển công nghệ chuyên sâu như Embedded OS, Database, LSI, IoT,…Do đó, kỹ sư phần mềm tại TSDV có nhiều lựa chọn về tính chất công việc. Đồng thời, kỹ sư phần mềm tại TSDV được kỳ vọng có khả năng thích ứng nhanh chóng với những yêu cầu về công nghệ có thể thay đổi ở từng dự án họ tham gia.
Với tinh thần làm việc Nhật Bản: coi trong chất lượng và giá trị cho khách hàng, TSDV có hệ thống quy trình đảm bảo chất lượng toàn diện và chuyên nghiệp. Nó đòi hỏi người kỹ sư cần tuân thủ chặt chẽ với ý thức cao về đảm bảo chất lượng sản phẩm mà mình làm ra. Với những ứng viên mong muốn được phát triển trong môi trường chuyên nghiệp và trung thực, TSDV chắc chắn là một địa chỉ vô cùng thích hợp.

Read full company information
16 Floor - VIT Tower, 519 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi
100-499 staffs
Ms. Ngo Trang Ngan
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam