Thư Ký/chuyên Gia Đề Cử & Đối Ngoại – Executive Secretary, Nomination & Foreign Affairs

Thư Ký/chuyên Gia Đề Cử & Đối Ngoại – Executive Secretary, Nomination & Foreign Affairs

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 2160 lượt xem - Hết hạn trong 15 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Great compensation package, medical coverage, parental leave, fertility benefits and holidays
Work in a fast-paced environment among a company of owners.

Mô Tả Công Việc

CÔNG VIỆC CHUNG CỦA BAN THƯ KÝ/GENERAL JOB OF THE SECRETARIAT
• Phục vụ chuyên môn và hành chính cho Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Giải thưởng
• Hỗ trợ thông tin chuyên môn cho Thư ký truyền thông để thực hiện hoạt động truyền thông
• Mở rộng mạng lưới chuyên môn và chuyên gia để phát triển các hoạt động của Giải thưởng
• Phối hợp thực hiện hoạt động chuyên môn với các đơn vị khác của Quỹ
• Đảm nhiệm các công việc hỗ trợ khác cho Ban thư ký chuyên môn của Giải thưởng
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

• Professional and administrative service for the VinFuture Prize Pre-Screening Committee and the Prize Council
• Provide professional information support to the Communications team to carry out the communication activities of the VinFuture Prize (VFP)
• Expanding the network of professionals and experts to develop the activities of the Prize
• Coordinate professional activities with the Secretariat and other units of the Foundation
• Perform other tasks as required by management

CHI TIẾT CÔNG VIỆC/JOB DETAILS
1. Hoạch định và triển khai hoạt động kêu gọi đề cử
- Nghiên cứu, xác định trọng tâm, trọng điểm các vấn đề khoa học - công nghệ lớn của thế giới
- Tổ chức triển khai tìm kiếm đối tác đề cử và phụ trách giao tiếp với đối tác đề cử
- Theo dõi và điều chỉnh tiến độ, sự đa dạng và chất lượng đối tác đề cử theo số liệu từ hệ thống
- Kết nối chuyên gia, xây dựng và biên tập nội dung cho các hoạt động học thuật phục vụ chiến dịch kêu gọi đề cử
2. Hoạch định và triển khai hoạt động đối ngoại
- Định hướng phát triển mạng lưới chuyên gia và đối tác theo chiến lược kêu gọi đề cử
- Xây dựng và duy trì quan hệ chuyên môn của Giải thưởng với đối tác đề cử, các nhà khoa học, doanh nhân khoa học công nghệ trên thế giới để phục vụ việc triển khai các hoạt động chuyên môn của Giải thưởng
- Xây dựng và duy trì sự gắn bó của Hội đồng Giải thưởng, Hội đồng Sơ khảo và Chủ nhân Giải thưởng với lãnh đạo và nhân sự của Giải thưởng
- Soạn thảo các văn bản, thư tín phục vụ các hoạt động chuyên môn và đối ngoại của Giải thưởng

1. Planning and implementing activities to call for nominations
• Researching and determining major science and technology issues of the world, identifying the focal points
• Organize the search for the nominators and nominated partners, in charge of communication with the nominating partners
• Monitor and adjust the progress, diversity, and quality of nominating partners according to data from the system
• Connecting experts, building, and editing content for academic activities for the nomination campaign
2. Planning and implementing external activities
• Oriented to develop the network of experts and partners according to the strategy of calling for nominations
• Building and maintaining the professional relationship of the VFP with nominating partners, scientists, and technology entrepreneurs around the world to serve the implementation of the professional activities of the VFP.
• Building and maintaining the relationship between the Prize Council, the Pre-Screening Committee members, the Prize Laureates and the VFP team.
• Drafting documents and correspondence serving professional and external activities of the VFP
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Tốt nghiệp Tiến sĩ các ngành có liên quan về Đối ngoại, Khoa học công nghệ, …
• Cẩn thận trong việc đảm bảo chính xác dữ liệu, tỉ mỉ, nhiệt tình, có tính chủ động trong công việc; có khả năng tổ chức, phân loại và sắp xếp công việc khoa học; có khả năng phân tích thông tin & tổng hợp báo cáo tốt
• Kỹ năng giao tiếp tốt, chuyên nghiệp trong môi trường làm việc với các nhà khoa học
• Tiếng Anh: tối thiểu 6.5 IELTS hoặc chứng minh được khả năng nghe, nói, đọc, viết tương đương; Tin học Văn phòng: tốt
• Ưu tiên:
- Trải nghiệm văn hóa, kinh nghiệm học tập, làm việc tại nhiều quốc gia
- Biết giao tiếp nhiều ngoại ngữ là một lợi thế
- Đam mê khám phá những thông tin về KHCN tiên tiến hàng đầu của thế giới
- Có kinh nghiệm trong quản trị hệ thống dữ liệu & giấy tờ hành chính văn bản
- Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác (số lượng ít) khi có yêu cầu
- Cam kết làm việc lâu dài cho Quỹ

• Ph.D. degree in Foreign Affairs, Science and Technology, …
• Excellent communication skills in the working environment with scientists
• Excellent office skills, data storage, and office administration
• Ensuring accurate data & proactive at work
• Ability to organize, classify scientific work, & synthesize reports well
• English: minimum 6.5 IELTS or equivalent; Office skills: Good
• Priorities:
- Have cultural experience, study and work experience in many countries
- Knowing many foreign languages is an advantage
- Passionate about discovering information about the world’s leading advanced science and technology
- Experience in data system administration
- Willing to work overtime or travel for business when required
- Long-term commitment to work for the Foundation

QUYỀN LỢI/RIGHT
• Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành
• Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng
• Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở

• Worker Recruitment and Protection Regulation by the government
• Welfare policy according to the company’s regulations
• Friendly and open working environment

Địa Điểm Làm Việc

Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

VinFuture Foundation is an independent, not-for-profit foundation in Vietnam. The Foundation was established with a vision of creating meaningful changes in the everyday lives of millions of people by honoring transformational technological innovations.
Our people are our greatest asset, and we are looking for people like you to join our shared vision and core values. Are you up for the challenge?

Xem toàn bộ thông tin công ty
Số 7, Đường Bằng Lăng 1, KĐT sinh thái Vinhomes Riverside - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội
100-499 nhân viên
Ms. Hương Lan
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)