Thu Mua kiêm Tìm Kiếm Nguồn Hàng (Làm Việc Tại Vĩnh Long)

Thương lượng

Hết hạn trong 9 ngày
689 lượt xem
Vĩnh Long, Long An, Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

p- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ BGĐ để đăt hàng (trong nước và nước ngoài) theo kế hoạch sản xuất / Receive purchase requests from the board of directors to place orders (domestic and foreign) according to production plans - Tìm kiếm và phát triển thêm nhiều nguồn nhà cung cấp, chuỗi cung ứng / Search and develop more sources of suppliers and supply chains. - Liên hệ, đàm phán và trao đổi với các nhà cung ứng để tìm ra nguồn hàng phù hợp với mức giá tốt nhất. Theo dõi chất lượng các nhà cung cấp, chuỗi cung ứng / Contact, negotiate and discuss with suppliers to find the right source of goods at the best price. Track the quality of suppliers, supply chain. - Theo dõi lịch giao hàng chặt chẽ không ảnh hưởng đến sản xuất / Keep track of delivery schedules closely without affecting production. - Giám sát chặt chẽ quy trình và chi phí thu mua Lên kế hoạch thu mua và điều chỉnh các yêu cầu cho phù hợp theo kế hoạch sản xuất / Closely monitor procurement processes and costs: Plan procurement and adjust requirements accordingly according to the production plan. - Lập báo cáo về chất lượng, số lượng, giá cả hàng hoá để phù họp với chính sách của công ty / Make reports on the quality, quantity and price of goods to conform to the company's policies. - Tìm hiểu thị trường và các đối thủ cạnh tranh Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các tình huống phát sinh / Get to know the market and competitors: Coordinate with relevant departments to handle situations that arise. - Luôn năng động trong việc vật tư khi có vấn đề, làm việc chặt chẽ với bộ phận kiểm tra để đưa ra hướng xử lý với nhà cung cấp cũng như thuận lợi cho công ty / Always be dynamic in materials when there is a problem, work closely with the inspection department to give solutions to suppliers as well as convenient for the company. - Tham giá Nhóm cải tiến của Công ty / Join the Company's Improvement Team. - Tuân thủ chứng từ theo đúng biểu mẫu theo qui định / Comply with documents in accordance with the prescribed form./p

Yêu cầu công việc

p- Yêu cầu đọc hiểu tiếng Anh để làm việc với nhà cung cấp nước ngoài / English reading comprehension required to work with foreign suppliers - Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên / Experience of 2 years or more/p

Các phúc lợi dành cho bạn

Attractive salary
Good chance to study and develop career path stably
Professional, dynamic working environment

Thông tin việc làm

29/03/2024

Hành Chính Văn Phòng > Thu Mua

Dệt may/May mặc/Giày dép

Nhân viên

Thu Mua, Theo Dõi Đơn Hàng, Kiểm Soát Chi Phí

Bất kỳ

Địa điểm làm việc

Vinh Long

Long An, Việt Nam

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trang chủViệc làmDệt may/May mặc/Giày dépCase Concepts Vĩnh LongThu Mua kiêm Tìm Kiếm Nguồn Hàng (Làm Việc Tại Vĩnh Long)
Case Concepts Vĩnh Long
Case Concepts Vĩnh Long
Case Concepts Vĩnh Long

KCN Hòa Phú, Vĩnh Long

(Xem bản đồ)
100-499 nhân viên
HR
Trang chủViệc làmDệt may/May mặc/Giày dépCase Concepts Vĩnh LongThu Mua kiêm Tìm Kiếm Nguồn Hàng (Làm Việc Tại Vĩnh Long)