Tổ Trưởng Quản Lý

Login to view salary 214 views - Expires in 11 hours

What We Can Offer

13rd month salary and bonus
Annual leave: 15 days, all holidays according to state regulations.
Meal provided

Job Description

Quản lý công nhân trong tổ, thực hiện kế hoạch sản xuất được giao./ Manage workers in group, conduct production plan as assigned.
- Triển khai công việc của cấp trên giao, bố trí sắp xếp công nhân phù hợp cho từng vị trí làm việc./ Implement tasks as assigned by superior, arrange workers for suitable position.
- Kiểm soát nguyên liệu phù hợp sản xuất./ Control conforming materials for production process.
- Chịu trách nhiệm trong tiết kiệm nước, điện, vật tư, hóa chất sử dụng./ Take responsibility for saving water, electricity, materials and chemicals.
- Báo cáo kết quả cuối ngày làm việc, ghi chếp hồ sơ thành phẩm hàng ngày./ Report production result as work-day ends, make daily records for finished-product.
- Cải tiến năng suất dây chuyền./ Increase productivity of production line.
- Báo cáo cấp trên sự cố và nhận chỉ thị sản xuất từ cấp trên./ Report issue to and receive production order from superior.
- Kịp thời phát hiện các sự cố máy móc, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, sửa chữa máy móc khi có sự cố./ Detect machine issue, carry out maintenance for system, repair machine where issue occurs.
- Tham gia cùng Quản lý sản xuất để đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân./ Take part in providing training for worker with Production manager.
- Hoàn thành các nhiệm vụ khác được cấp trên phân công./ Fulfill other tasks assigned by superior.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Có kinh nghiệm 2 năm quản lý dây chuyền sản xuất
- Kinh nghiệm quản lý nhân lực
- Tiếng anh lưu loát
- Có thể làm việc theo ca

Job Locations

Nam Tân Uyên, Bình Dương

KREATORS is a science company. Our core competencies in the areas of polymer and additive serving for rubber and plastic industry. With our innovative products, we are contributing to finding solutions to some of the major challenges of our time.

Read full company information
Nam Tân Uyên, Bình Dương
25-99 staffs
HR Dept
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam