Trading & Depository Supervisor

Login to view salary 155 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

13th payment. Bonus KPI, business performance at the end of the year up to 03 month’ salary/ year
Get annual health care, full health insurance, and accident 24/24
To participate in the training programs of the company (professional skills, interpersonal skills)

Job Description

- Order Transaction: Put through orders, bonds orders, bonds auction, share auctions.
- Participate in building processes, professional guidance related to stock trading systems, and implementing system development improvement projects.
- Deploying new operations, new products, and new processes of securities trading.
- Problem solving and answering questions related to securities trading.
- Carry out the reports periodically, report on the prescribed work.
- Other tasks assigned from the manager and Director of the Trading Service Division.
- Supervise, train, support work for colleagues in the department.

------------------------------------------------------------------------------------------
* Benefits & Welfare:
- Competitive salary package according to capacity, detailed negotiation in the interview;
- Renew on salary about 1-2 times/ year;
- Lunch allowance and parking lot at the building;
- Get annual health care, full health insurance, and accident 24/24;
- To buy health insurance package at Aon (with Manager or higher level);
- To participate in the training programs of the company (professional skills, interpersonal skills);
- Sponsored expenses when attending company training courses;
- Bonuses include:
+ 13th-month salary;
+ Bonus KPI, business performance at the end of the year and Tet holidays up to 03 months’ salary/ year;
+ Bonus on Holidays, New Year (the Southern Liberation of 30/4, International Labor 1/5, National Day 2/9, New Year's calendar, personal days, company anniversary);
- Days of leave: 12 days/ year;
- New, first-class office in Phu My Hung Tower, District 7, HCMC;
- Team building / Parties / Annual travel with the company;
- To fully enjoy the Social Insurance and Health Insurance regimes according to regulations, and other preferential regimes according to the State's regulations;
- A young dynamic environment, professional, working, and learning opportunities related to investment knowledge, directly from experts in the securities industry.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Graduate University major in Economics, Securities, Finance & Banking, IT,…
- At least 02 years of experience working in the operation department of the Securities Company.
- Experienced in operating trading application systems.
- The ability to learn good business.
- Quick reception.
- Good communication skills.
- Proficiency in office computer applications (Word, Excel, and PowerPoint).
- Proactive, careful, detail-oriented.

Job Locations

Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu ở Việt Nam. PHS cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn TCDN, lưu ký chứng khoán qua mạng lưới rộng khắp cả nước. PHS được thành lập vào tháng 12/2006 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc.

PHS cam kết phục vụ lâu dài tại thị trường chứng khoán Việt Nam, và mang đến các danh mục đầu tư thành công dài lâu cho nhà đầu tư.

Trong tương lai, PHS sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của nhà đầu tư cho các giải pháp đầu tư thị trường chứng khoán và tài chính doanh nghiệp.

Website: www.phs.vn

Read full company information
Tầng 3, Tòa nhà CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM
500-999 staffs
HR
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.