Trainer Executive

Thương lượng 335 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bonus: 13th month salary and others
Salary: 10M – 15M VND or up. Depends on experiences
Pay for transport : 50.000 – 300.000vnd/ day for going to school

Mô Tả Công Việc

1. Train foreigner teachers how to teach and manage class room. Connect training teacher organizations to train teacher more ( if need)
2. Obverse classes to evaluate teachers. Set up obverse schedule.
3. Support Teachers in syllabus, games, activities and teaching materials.
4. Design/ creative games/ activities and teaching materials that are relative to contents of lessons.
5. Contact schools to solve Teacher’s issues and train teacher if necessary.
6. Manage Teachers’ schedules and coordinator substitution Teachers.
7. Responsibility demonstration New Teachers.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Fluently speaking, writing English.
• Candidate must have Teaching experience and making syllabus, lesson plan, games, activities for teaching kindergarten or Math, Science.
• Accept travel to schools in HCMC or provinces around HCMC
• Accept many different tasks.
• Career progression and further training

Working time:
• 8:30am – 4:00pm at office.
• Monday – Friday and Saturday morning . Saturday morning work at home.

Working location: SISC, Trung Son, Binh Chanh ( close Nguyen Van Cu bridge and district 7).
• Salary: 300 USD - 400 USD or up. Depends on experiences.
• Pay for transport : 50.000 – 300.000vnd/ day for going to school.
• Bonus: 13th month salary and others.
• Will discuss more during interview.

Địa Điểm Làm Việc

Trung Sơn, Bình Chánh
.
10-24 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)