Training Manager

Từ $800
Urgent

Hết hạn trong 2 ngày
350 lượt xem
Hải Phòng

Mô tả công việc

I.LẬP KẾ HOẠCH – TỔ CHỨC THỰC HIỆN – KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT PLANNING – IMPLEMENTING – CHECKING AND SUPERVISING - Kết hợp Ban lãnh đạo Tập đoàn/ nhà máy lập chiến lược đào tạo, lên kế hoạch huấn luyện hàng năm và dự trù ngân sách cho các hoạt động đào tạo đảm bảo khai thác tối đa hiệu quả đầu tư. Cordinating with Factory Management Team in making training strategy, detail yearly training plans and estimated training budget for company training activities. - Cập nhật yêu cầu pháp luật và yêu cầu của khách hàng để lập kế hoạch đào tạo năm, tháng để đảm bảo tuân thủ pháp luật (an toàn sức khỏe, 5S, các quy định của khách hàng….) Update the relevant law, customer requirememt for making yearly training plan, monthly plan to make sure comply with law ( health safty, 5S, customer requirements … ) - Khảo sát nhu cầu đào tạo, làm việc với các nhà máy bộ phận để thu thập nhu cầu đào tạo và phát triển nhân viên. Đề xuất các khóa đào tao phát triển nhân viên . Survey training needs, work with factories and departments for collecting training needs to develop and improve employees. - Quản lý các chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho cấp quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực. Trực tiếp thực hiện một số khóa đào tạo kỹ năng. Managing all skills training programs/curricula for the management level to adapt the manpower requirement. Conduct some skills training courses. - Soạn thảo, biên tập, cập nhật các tài liệu đào tạo dựa trên các tài nguyên của công ty và các nguồn khác đáp ứng nhu cầu đào tạo của các phòng ban và đảm bảo tính đồng nhất của các chương trình. Compiling, editing and updating training materials using library resourses and external ones - Đảm bảo đầy đủ toàn bộ quy trình và hồ sơ thuộc Chương trình đào tạo lãnh đạo và quản lý của NW Ensure implementation of all processes & document/ records of NW Leadership & Management Training Program - Quản lý và giám sát nhân viên dưới quyền (nếu có), các nhân viên đào tạo tại các nhà máy đảm bảo các hoạt động đội nhóm hướng về mục tiêu chung và thực thi hiệu quả các chiến lược, kế hoạch đã đặt ra. Managing and supervising the direct reports (if any), training staffs in factoires to make sure team activities to be aligned in order to deliver effectively the result and target - Phân tích, đánh giá và báo cáo các hiệu quả sau đào tạo nhằm đề xuất các giải pháp đào tạo lên cấp trên Analizing, evaluating and reporting traning results, proposing training solutions to the TDD manager II.BÁO CÁO/ REPORT Báo cáo tiến độ và tổng hợp các báo cáo chức năng liên quan hàng tháng. Making monthlly reports III.KHÁC/ OTHERS Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên Conducting other tasks as required

Yêu cầu công việc

Nam/ Nữ/ Male/ Female Tốt nghiệp đại học, các chuyên ngành quản lý giáo dục/quản trị nhân sự/sư phạm là một lợi thế (Graduted University, Diploma in Education Management/ HR Management/ Pedagogy is a plus) Sử dụng tiếng Anh tốt. Fluent in English IT: Ms word, Excel, Power point Có 2 năm trở lên liên quan đến các chương trình lãnh đạo / Over 2 years experiences relevant to leadership program Kỹ năng giám sát / Supervisory Skill: Tốt / Good. Kỹ năng làm việc đội nhóm / Teamworking: Tốt / Good. Kỹ năng giao tiếp / Communication Skill: Tốt / Good. Kỹ năng trình bày / Presentation Skill: Rất tốt / Very Good.

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Thưởng theo chính sách của công ty

Chăm sóc sức khoẻ

Đóng các khoản bảo hiểm theo quy định của Pháp luật

Khác

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

15/04/2024

Trưởng phòng

Nhân Sự/Tuyển Dụng > Đào Tạo Và Phát Triển

Đào Tạo, Training, Quản Lý Đào Tạo

Sản xuất

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Tòa nhà Nam & Co, Đường 353, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, TP Hải Phòng

New World Fashion Group
New World Fashion Group
New World Fashion Group

Tòa Nhà Nam&Co, Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

(Xem bản đồ)
1.000-4.999 nhân viên
Phòng nhân sự

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết