Trợ Lý Sản Xuất, Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Trợ Lý Sản Xuất, Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Job Locations: Ho Chi Minh
Negotiable 956 views - Expires in 2 days

What We Can Offer

Medical Check annually
Interstate travel opportunity

Job Description

Looking for a Production Assistant (Junior Staff) who can support production schedule and quality assurance of company project. Work in nice office and visit supplier factory a few times during the project going.
Reporting to the manager and senior staff, training and learning support will be provided to you. Good opportunity to work in global standards and exposure to daily English-speaking environment.
- Research new supplier. Communication with existing supplier.
- Quality/quantity (physical) inspection of goods / Factory inspection.
- Manage production schedule and reporting.
- Update and reporting production document; stock list, sample list, etc.
- Purchasing sub-material, parts, packaging material, etc. Reviewing contract.
- Hiring part-time workers and supervising.

[Công việc sẽ làm]
Chúng tôi đang tìm kiếm một Trợ lý sản xuất (Nhân viên cấp thấp), người có thể hỗ trợ lịch trình sản xuất và đảm bảo chất lượng của dự án công ty.
Làm việc tại môi trường văn phòng tốt và đi công tác tại nhà máy của nhà cung cấp một vài lần trong khi thực hiện dự án. Báo cáo cho quản lý và nhân viên cấp cao,
công ty sẽ hỗ trợ đào tạo và học tập cho nhân viên. Cơ hội tốt để làm việc với các tiêu chuẩn toàn cầu và tiếp xúc với môi trường nói tiếng Anh hàng ngày.
- Tìm kiếm nhà cung cấp mới. Giao tiếp, bàn bạc thông tin với những nhà cung cấp sẵn có.
- Kiểm tra chất lượng/ số lượng (thực tế) của hàng hóa / Điều tra nhà máy.
- Quản lý lịch trình sản xuất và báo cáo.
- Cập nhật và báo cáo tài liệu sản xuất; danh sách tồn kho, danh sách mẫu,...
- Thu mua nguyên vật liệu, các bộ phận của sản phẩm, nguyên vật liệu đóng gói,...Xem xét hợp đồng.
- Tuyển dụng và giám sát nhân viên bán thời gian.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Newly Graduated or has under 1 year experience.
Priority is given to women.
Team oriented thinking and good attention to detail.
Active mind and willing to learn professional work scheme.
MS-Office (Excel, Word) proficiency.
English – Intermediate level, Beginner also welcome to apply to this position.
(You will get professional training and English/Korean learning opportunity)
Ability to use graphic tool is not a requirement but advantage for this role.

[Yêu cầu]
Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có ít hơn 1 năm kinh nghiệm liên quan.
Ưu tiên nữ
Tư duy theo nhóm và chú ý đến từng chi tiết.
Năng động và sẵn sàng học hỏi kế hoạch làm việc chuyên nghiệp.
Thành thạo MS-Office (Excel, Word).
Tiếng Anh - Trình độ trung cấp, hoặc người mới đều được hoan nghênh áp dụng cho vị trí này.
(Bạn sẽ nhận được đào tạo chuyên nghiệp và có cơ hội học tiếng Anh/ Hàn Quốc)
Không yêu cầu có khả năng sử dụng công cụ đồ họa, nhưng sẽ là lợi thế.

Job Locations

District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

SUDA - Strategically Unique Design and AD. www.suda.com.vn

SUDA provides strategic design uniquely to our clients, multinational companies. We are sculpting ideas and creativeness on the mixture of each different materials with state-of-the-art technics.

The output products are vary from simple POP to complicated Display Rack and Demo-kit, however, all of our outputs has a common feature; that is Unique and Strategic Design.

We are sculpting our design into the combined material of metal, wood, mica, and related electronic sources; LCD, LED, etc.

Read full company information
192 Ha Huy Tap street, Nam Thien 3, Tan Phong ward, District 7, HCMC
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận