Trưởng Ban An Toàn Lao Động

Trưởng Ban An Toàn Lao Động

Login to view salary 478 views - Expires in 2 days

What We Can Offer

Attractive Bonus

Job Description

Quản lý tất cả các hoạt động về An toàn lao động tại các nhà máy thuộc MCH (Khối Make): An toàn thiết bị áp lực; An toàn điện, An toàn hệ thống PCCC; An toàn tại các vị trí làm việc bao gồm việc đánh giá rủi ro, tư thế làm việc và An toàn giao thông nội bộ nhằm đạt được các mục tiêu nhà máy đưa ra.
- Phối hợp với các trưởng phòng ban để triển khai, kiểm tra, theo dõi và đánh giá các quy trình thiết bị áp lực, điện, hệ thống PCCC và các thiết bị tại các vị trí làm việc. Kiểm soát các quy trình, quy định cho đúng với Luật.
- Kiểm tra hiện trường, đánh giá tuân thủ theo MCH.QĐ – SHE.002 -001 về An Toàn Điện
- Kiểm tra hệ thống, thiết bị PCCC định kỳ hàng tháng, lập báo cáo kiểm tra đảm bảo hệ thống PCCC hoạt động tốt
- Cập nhật các thông tư, nghị định, văn bản của nhà nước, của Chủ đầu tư, của đối tác về công tác ATLĐ bao gồm: Thiết bị áp lực, điện, phòng chống cháy nổ, an toàn tại nơi làm việc và giao thông nội bộ.
- Điều phối, điều tra các sự cố liên quan và phát triển các giải pháp phòng ngừa tai nạn liên quan đến máy móc đạt chỉ tiêu đề ra.
- Tổ chức,diễn tập PCCC định kỳ hàng năm cùng với công an PCCC Tỉnh Bình Dương
- Tham gia góp ý với các giám đốc nhà máy các biện pháp ATLĐ, góp ý xây dựng về các tình huống ATLĐ trong sản xuất hạn chế tối đa tai nạn cho con người và thiết bị
- Hướng dẫn, khai báo, điều tra về tai nạn lao động (nếu xảu ra) theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành. Báo cáo thường xuyên tình hình ATLĐ, tai nạn lao động và vệ sinh lao động cho cấp quản lý trực tiếp
- Điều phối các cuộc họp và tập huấn về ATLĐ cho toàn bộ công nhân viên tại công ty
Quản lý, tổ chức và thực hiện các hoạt động đánh giá rủi ro và cập nhật theo dõi các hành động khắc phục, phòng ngừa (bao gồm giao thông nội bộ).
- Tổ chức huấn luyện cho nhân viên mới, nhà thầu, nhân viên các nhóm 1;2;3;4;5;6
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành: An Toàn Lao Động, Bảo Hộ Lao Động, ....
- Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong quản lý An Toàn Lao Động. Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Quản Lý An Toàn Lao Động
- Có kiến thức chuyên môn về Quản Lý An Toàn, Sức Khỏe, Môi Trường
- Kỹ năng quản lý công việc,
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
- Kỹ năng giải quyết vấn đề

Job Locations

Lô 6, KCN Dapark, Phường Tân Đông Hiệp, Tp. Dĩ An
View full Company Profile

Masan Consumer Corporation is one of the largest local FMCG companies in Vietnam. We manufacture and distribute a wide range of food and beverage products (soya sauce, fish sauce, chili sauce, instant noodles, instant coffee, instant cereals and bottled beverages). We commenced operations in 2000 and have subsequently grown our product portfolio, domestic sales and distribution channels to establish a leading position in Vietnam’s branded consumer food and beverage product market. Masan Consumer Corporation has build many consumer brands that have been most recognized and trusted by Vietnamese consumer (such as Chin-Su, Nam Ngu, Tam Thai Tu, Omachi, Kokomi, Vinacafé, Wake Up, and Vinh Hao). It is our privilege to always put Vietnamese first (consumers, people) as well as to earn strong reputation for quality and local taste.

Read full company information
12th Floor, Mplaza, 39 Le Duan Street, District 1, HCMC
1,000-4,999 staffs
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam