Trưởng Bộ Phận Đào Tạo - Academic Manager

Trưởng Bộ Phận Đào Tạo - Academic Manager

Login to view salary 523 views - Expires in 12 hours

What We Can Offer

Bảo hiểm Bảo Việt chăm sóc sức khỏe cá nhân
12 ngày phép/ năm và các ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
Trang bị laptop cá nhân

Job Description

Vị trí/ Position: Quản lý Đào tạo/ Academic Manager of IvyPrep Education
Báo cáo/ Report line: Giám đốc Điều hành IvyPrep / Managing Director of IvyPrep Education

Company brief:
IvyPrep Education là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng mô hình College-Preparatory Schools (CollegePrep), mô hình giáo dục chú trọng chuẩn bị cho học sinh thành công trong môi trường học tập ở bậc đại học tại Mỹ.
We are the leading private education organization in Vietnam, with a track record of actively building, acquiring, and managing a full range of education levels from English language training (ESL) to K-12 to College level.

A. Chi tiết công việc

Chương trình đào tạo tại IvyPrep bao gồm hai nhánh: ESL ( Các khóa Tiếng Anh nền tảng và Luyện thi chứng chỉ) và chương trình Phổ thông Mỹ (K-12)
There are two lines in IvyPrep Program: ESL (Academic Foundation English and Standardized Tests Preparation) and K-12 Program (Grade K to Grade 12).

1. Quản lý và điều phối chung/Overall management and coordination

- Chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động về vận hành mảng học thuật, quản lý cộng đồng giáo viên và chăm sóc học sinh tại cơ sở/ Be responsible for all academic operations, teacher
community, and student care at campuses;
- Xây dựng và lên kế hoạch triển khai các mục tiêu hằng quý và hằng năm nhằm nâng cao chất lượng học tập và
giảng dạy tại công ty/ Develop yearly, and quarterly objectives and action plans and initiate new ideas to build up IvyPrep Education a premier one-stop-shop college- preparatory campus with English immersion, skill-based learning, and blended learning model;
- Phối hợp tất cả các bên liên quan tại các cơ sở và trụ sở để đạt mục tiêu hằng quý, hằng năm./ Coordinate all related parties at campuses and headquarter to achieve campuses’ yearly and quarterly objectives and action plans and IvyPrep Education’s vission;
- Trên cấp trụ sở: chịu trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với giám đốc phát triển sản phẩm về tuyển dụng giáo viên, phát triển sản phẩm, chính sách và các sáng kiến mới/ On headquarter level: be in charge and work closely with Product Manager and other partners on teacher recruitment, product development, policy, and new initiatives;
- Trên cấp cơ sở: làm việc chặt chẽ với Quản lý cơ sở về quản lý bán hàng, dự báo và chỉ đạo, kế quả đào tạo. Quản lý đội ngũ nhân viên Đào tạo, cộng sự và giáo viên để đảm bảo chất lượng học tập tốt. Chăm sóc cộng đồng giáo viên. Tổ chức huấn luyện và đào tạo cho nhân viên bộ phận. Xây dựng chương trình cần thiết để phù hợp với thời điểm./ On campus level: work closely with Campus Manager on P&L management, sales forecast and direction, and academic outreach. Manage academic coordinators, academic associates, and teachers to ensure excellent academic quality, superb student care, and a vibrant educational community. Provide coaching and adhoc training to ACs and teachers. Develop adhoc product and curriculum for specific needs of campus;

​2. Chất lượng học tập tổng thể và dịch vụ khách hàng/Overall Academic quality and customer service

- Cộng đồng giáo viên: xây dựng một cộng đồng giáo viên năng động và hỗ trợ nhau./Teacher community: Develop a vibrant, inspiring, and caring community of teachers at campus through daily professional manner, check-in, and enrichment activities;
- Cộng đồng học viên: phát triển một cộng đồng mang tính, giáo dục và đầy cảm hứng sinh cho học sinh và phụ huynh thông qua các hoạt động ngoại khóa, chăm sóc sinh viên hàng ngày./ Student community: Develop an engaging, educational, and inspiring community of students and parents through extra-curricular activites, daily student care, and regular check-in;

3. ​​Chất lượng học tập tổng thể và dịch vụ khách hàng/Overall Academic quality and customer service

- Phát triển và vận hành các nguồn tài nguyên giảng dạy và học liệu (Sổ tay học viên, giáo viên)./ Development of teaching/learning materials (student manuals, teacher guides) to publication stag
- Phát triển các công cụ học tập ( đánh giá kì thi, bài kiểm tra, bài tập)./ Development of assessment tools (examinations, tests, assignments)
- Rà soát, đối chiếu và chỉnh sửa tài liệu giảng dạy và học liệu./Reviewing, proofreading and editing teaching and learning materials, including assessments
- Triển khai các buổi đào tạo chương trình đến nhân viên đào tạo./ Program training to teaching and administrative staff at approved teaching centers
- Kết nối với bộ phận và nhân viên tuyển sinh tại các trường./ Liaising with university admissions departments and staff
- Điều phối Nhân viên Đào tạo để thực hiện quy trình chăm sóc lớp học./ Coordinate Academic Coordinators(Acs) and Student Care Associates (SCAs) to perform class care procedure
- Ứng dụng nền tảng công nghệ để nâng cao hiệu suất làm việc, quản lí thông tin chính xác và báo cáo dự liệu rõ ràng./ Utilize technology platform to increase productivity, proper documentation and report to make data-informed decisions
- Làm việc chặt chẽ với đội ngũ nhân viên Đào tạo, trợ giảng và giáo viên theo dõi tiến độ của học sinh, và thường xuyên báo cáo tiến độ học tập đến phụ huynh/ học sinh./ Work closely with academic coordinators, associates, and teaching assistants and, teachers to monitor the progress of students, and regularly report performance back to students and/or parents
- Đảm bảo phản hồi thông tin đến phụ huynh/ học sinh kịp thời và chính xác./ Ensure daily queries from student and parents are attended to and/or properly escalated.
- Quản lý tốt tất cả các tài liệu học tập [sách, băng, tài liệu in] phù hợp với với các yêu cầu giáo viên và lộ trình học./ Coordinate timely availability of all study materials [books, tapes, printed materials], in line with teacher requirements & course syllabus.
- Phối hợp và hỗ trợ trong việc quản lý và chấm điểm kỳ thi./ Coordinate and assist in administering and grading periodic exams.
- Thẩm định hiệu suất giáo viên với mỗi lớp, phối hợp và báo cáo kết quả để quản lý & cung cấp các đề xuất cải tiến khi cần thiết để đảm bảo chất lượng giảng dạy cao./ Initiate teacher performance appraisals with each class, coordinate and report results to management & provide suggestions for improvement, where required to ensure the highest level of teaching quality.

B. Thông tin khác
​1. Địa điểm làm việc/ Work Location: Các cơ sở trực thuộc IvyPrep Hồ Chí Minh/ IvyPrep Campuses

2. Thời gian làm việc/ Work Time: Không quá 48 giờ/ tuần/ Not over 48 hours per week
Read full Job Descriptions

Job Requirements

1. Về Kinh nghiệm/ Experience requirements:

- Tổi thiểu 05 năm kinh nghiệm về giảng dạy IELTS/TOEFL/SAT./ At least 5 years of successful teaching IELTS/ TOEFL and SAT experience
- Kinh nghiệm làm việc với giáo viên và học sinh nước ngoài./ Experience in working with international students and teachers
- Kinh nghiệm trong việc liên kết tuyển sinh với các trường./ Experience in liaising with school admissions staff
- Phát triển và vận hành các nguồn tài nguyên giảng dạy và học liệu (Sổ tay học viên, giáo viên)./ Development of teaching/learning materials (student manuals, teacher guides) to publication stage
- Khả năng phát triển các công cụ học tập ( đánh giá kì thi, bài kiểm tra, bài tập)./ Development of assessment tools (examinations, tests, assignments)

2. Về trình độ chuyên môn và khả năng cá nhân/ Professional background and interpersonal skills

- Tối thiểu cử nhân tiếng Anh hoặc Sư phạm tiếng Anh/ At least Bachelor’s degree in English Language or TESOL
- Ưu tiên ứng viên Thạc sĩ Giáo dục/ Giảng dạy/ Ngôn ngữ ứng dụng/ Master’s degree in Education or TESOL or Applied Linguistics preferred
- Kiến thức về giảng dạy ngôn ngữ và các nguyên tắc học tập, sư phạm và ứng dụng thực tiễn trong việc phát triển các tài nguyên học liệu./ Demonstrated knowledge of language teaching and learning principles, pedagogy and practices and their application in the development of materials and resources
- Kĩ năng tốt về viết - chỉnh sửa và đọc điểm./ Exceptional writing, editing, and proofreading skills
- Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và giải quyết vấn đề tốt./ Good communicative, organizational and problem-solving skills
- Thành thạo MS- Office./ Strong computer skills including MS Office
Khả năng quản lý nhiều dự án trong deadline chặt chẽ./Ability to manage multiple priorities, projects and deliver against tight deadlines
- Khả năng lãnh đạo và đánh giá tốt./ Good leadership and sense of judgment
- Tinh thần chủ dộng, nhiệt huyết, linh hoạt trong công việc./ Enthusiastic, passionate and flexible

Job Locations

129 Đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
34 Nguyễn Thị Thập, Khu dân cư Him Lam, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
144 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

IvyPrep Education là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng mô hình College-Preparatory Schools (CollegePrep), mô hình giáo dục chú trọng chuẩn bị cho học sinh thành công trong môi trường học tập ở bậc đại học tại Mỹ. - Top 5 chương trình Anh ngữ học thuật tốt nhất - 15 năm kinh nghiệm và chuyên môn - 100% học viên IvyPrep theo học tại các trường hàng đầu Hoa Kỳ và trên thế giới - Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, không gian tinh tế, sáng tạo - Đội ngũ giáo viên trình độ cao và giàu kinh nghiệm Tham khảo website tại: https://www.ivyprephcm.edu.vn/

Read full company information
34-36 Nguyễn Thị Thập, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM
100-499 staffs
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam