Trưởng Bộ Phận Kiểm Toán Nội Bộ

Login to view salary 332 views - Expires in 7 days

What We Can Offer

Lương tháng 13 & KPI
Bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và người thân
Đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm

Job Description

1. Hỗ trợ phụ trách kiểm toán nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm trên các khía cạnh nhân sự, nhiệm vụ, ngân sách hoạt động.
2. Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ trên tất cả các khía cạnh từ khâu lập kế hoạch kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán và giám sát việc thực hiện khuyến nghị kiểm toán / kết quả hoạt động kiểm toán; đảm bảo tất cả các bước thực hiện tuân thủ theo chuẩn mực kiểm toán, các quy định pháp luật liên quan cũng như quy định nội bộ liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ.
3. Nhận diện, phân tích, đánh giá và báo cáo cho phụ trách Kiểm toán nội bộ những rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty ở tất cả các lĩnh vực, các vấn đề liên quan tới tuân thủ. Đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp để quản trị rủi ro.
4. Hỗ trợ, tư vấn cho các Phòng ban về hệ thống Quản trị của công ty, KSNB, quy trình làm việc và các khía cạnh rủi ro trong quá trình thực hiện hoạt động vận hành.
5. Tham gia thực hiện các hoạt động điều tra liên quan đến gian lận, tham nhũng, các vấn đề không tuân thủ trọng yếu.
6. Hỗ trợ phụ trách Kiểm toán nội bộ xây dựng, cập nhật quy trình Kiểm toán nội bộ, sổ tay Kiểm toán nội bộ, điều lệ và biểu mẫu liên quan đến hoạt động Kiểm toán nội bộ.
7. Chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện ngân sách tại bộ phận Kiểm toán nội bộ để báo cáo Phụ trách Kiểm toán nội bộ định kỳ.
8. Các nhiệm vụ đặc thù khác được phân công bởi Phụ trách Kiểm toán nội bộ, HĐQT/Ban Giám đốc công ty.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kế toán kiểm toán, tài chính
Kinh nghiệm:
 Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kiểm toán nội bộ tại các Công ty/tập đoàn hoặc 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán độc lập và ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ
 Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản; các ứng viên có kinh nghiệm xây dựng Kiểm toán nội bộ tại Công ty
Kiến thức:
 Có hiểu biết sâu rộng về quản trị công ty, hệ thống KSNB và quản lý rủi ro
 Có khả năng giao tiếp thành thạo Tiếng Anh ở tất cả các kỹ năng, đặc biệt chú trọng kỹ năng viết
Kỹ năng:
 Thành thạo ứng dụng tin học văn phòng (Microsoft Offices)
 Kỹ năng giao tiếp
 Kỹ năng thuyết phục
 Kỹ năng giải quyết vấn đề
 Kỹ năng quản lý thời gian

Job Locations

30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Established in 2008, An Gia Investment specializes in investing and developing residential properties in HCMC. Our An Gia Investment’s vision is to offer perfect living values to customers, prosperous life to An Gia people, practical benefits to partners & improve living standards of the society. Your role in realizing this vision and being part of a team that is committed the very best real estate solution is deeply valued.

We believe that success for both the employee and the Company is determined by employees’ ability to produce services and products very efficiently. The higher the quality and the more efficiently services and products are produced, the higher the benefits for the Company and for all its personnel. Every person's job is important, not only to their own success, but also to the success of every other person at An Gia Investment.

Currently, An Gia Investment is the developer of such luxuries residential projects:
- River Panorama;
- The Garden Bay;
- Angia Skyline;
- Angia Riverside;
- Angia Star;
- The Garden.
http://angia.com.vn/

Read full company information
30 Nguyen Thi Dieu Str., Ward 6, Dist.3, HCMC
100-499 staffs
Recruitment Team
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.